null Annapa tännekin!

Kysyttyä 1/2013

Riitta Eronen

Annapa tännekin!

Kysymys: Joskus näkee sellaisia kirjoitusmuotoja kuin ”sinullekkin” ja ”tuleppa” – ei siis sinullekin ja tulepa. Onko oikeinkirjoitusohje muuttunut?

Vastaus: Ohje ei ole muuttunut. Kyseessä on yksi niistä tapauksista, joissa suomeakaan ei kirjoiteta ääntämyksen mukaisesti: Liitteet ‑kin ja ‑kaan ~ ‑kään sekä ‑pa ~ ‑pä säilyvät kirjoitettaessa sellaisinaan, vaikka ne tietyissä muodoissa vokaaliloppuisiin sanoihin liitettyinä ääntyvät ikään kuin konsonantteja olisi kaksi. Kirjoitetaan siis esimerkiksi tulekin ajoissa ja annapa tännekin huolimatta siitä, että puheessa kuuluu kaksi k:ta ja p:tä: [tulekkin], [annappa], [tännekkin]. – Huom. myös, että kun liite ‑pa, ‑ on n-loppuisen sanan yhteydessä, yhdistelmä ‑np säilyy kirjoituksessa, vaikka se ääntyy mp:nä, esim. sanonpa [sanompa].

Riitta Eronen