null Ajasta ikuisuuteen

Jokisen eväät 2/2010

Riina Klemettinen

Ajasta ikuisuuteen

Usein ajatellaan, että idiomit liittyvät epämuodolliseen, puhekieliseen ilmaisuun, eivät niinkään asiatyyliin. Esimerkiksi useimmat kuolemaa merkitsevät idiomit ovat tyylillisesti värittyneitä. Arkisten ja puhekielisten ilmausten ohella kuitenkin myös ylätyyliset fraasit ovat mahdollisia.

Muun muassa sanonnat siirtyä ajasta ikuisuuteen ja vaihtaa hiippakuntaa kuvaavat molemmat kuoleman siirtymänä tilasta toiseen, mutta tyyliarvoltaan ne ovat aivan erilaiset. Veivinsä heittäminen ei tyylinsä puolesta vastaa henkensä heittämistä, vaikka merkitys onkin sama.

Kuolemaan liittyy usein murhetta, kaipausta ja pelkoa. Siitä puhumiseen tarvitaankin hienotunteista, muodollista ja surevien tunteita kunnioittavaa kieltä. Voidaan puhua vaikkapa elämänlangan katkeamisesta, ikiuneen vaipumisesta tai pois pääsemisestä.

Toisaalta kuolemaa kuvaavat sanonnat voivat olla humoristisia tai suorastaan inhorealistisia: kuolleen sanotaan olevan matojen ruokana tai pukkaavan koiranputkea. Mustan huumorin varjolla vakavillekin asioille on lupa nauraa.

Monesti idiomit ovat affektiivisia, tunnepitoisia: ne välittävät puhujan asennetta puheena olevaa asiaa kohtaan. Siitä, kertooko joku vaarinsa nukkuneen pois vai potkaisseen tyhjää, voi päätellä jotakin puhujan suhtautumista isoisäänsä ja tämän menehtymiseen.

Tavallisesti idiomeilla ei siis kuvata asiaa tai tilannetta neutraalisti, vaan ne sisältävät usein ylimääräistä informaatiota. Idiomin tarjoama lisätieto voi puhujan asenteiden ja arvostusten lisäksi koskea tilannetta tai tapahtumaa muustakin näkökulmasta.

Jos kaatuu saappaat jalassa, kuolema tulee ennalta arvaamatta ilman sairasteluja. Elämän liekin sammuminen tai hiipuminen puolestaan tuntuvat viittaavan nimenomaan hivuttavaan kuolemaan. Päivänsä päättävä taas kuolee tavallisesti oman käden kautta.

Vaikka useimpiin kuolemafraaseihin liittyy jokin tyylillinen sävy, poikkeuksiakin on. Jotkut sanonnat ovat niin neutraaleja, ettei niihin kiinnitä juuri huomiota: uutisissa kerrotaan, että joululiikenteessä seitsemän ihmistä sai surmansa tai että edellisenä vuonna tuhannet menettivät henkensä nälänhädän vuoksi.

Kirjoittaja on Kielitoimiston sanakirjan toimittaja.

Riina Klemettinen