null ”Korridorista” käytävä

Kysyttyä 2/1996

Sari Maamies

”Korridorista” käytävä

Joissakin viranomaisteksteissä on käytetty sanaa ”korridori”, kun on puhuttu kansainvälisistä liikenneväylistä, esimerkiksi ”Venäjän korridori”. Kielitoimisto suosittaa tilalle sanan suomalaista vastinetta käytävä (muita mahdollisia ovat reitti ja väylä): siis Venäjän käytävä.
Sari Maamies

Sisällysluettelo 2/1996