null ”Functional food”

Suomen kielen lautakunta 3/1996

Anneli Räikkälä

”Functional food”

Kielitoimistolta on kysytty useasti, miten pitäisi suomentaa englannin termi functional food, josta lehdissä käytettiin alkuun suomalaistettua asua funktionaalinen ruoka ja funktionaaliset elintarvikkeet.

Funktionaalisten elintarvikkeiden käsite on lähtöisin Japanista, missä viranomaiset ovat määritelleet sen sanoilla ”foods for specified health use”. Määritelmän mukaan tällaisilla elintarvikkeilla on ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi positiivinen vaikutus yksilön terveyteen, fyysiseen suorituskykyyn tai mielentilaan. Vaikutus pitää osoittaa tieteellisin menetelmin.

Käyttäjien kannalta nimitys funktionaalinen elintarvike ei kerro tarpeeksi. Käytössä on siksi ollut joukko muitakin ilmauksia: toiminnallinen ruoka, lääkeruoka, terveyselintarvike, täsmäruoka, täsmäterveellinen elintarvike tai ruoka, tehoelintarvike, rohtoelintarvike tai ‑ruoka.

Kielitoimisto suositti vastineeksi sanaa terveyselintarvike. Koska elintarvikelaki kieltää terveyteen liittyvien väittämien esittämisen, kielitoimisto pyysi lääketieteen sanastolautakunnalta kannanottoa siihen, onko terveyselintarvike mahdollinen nimitys. Sanastolautakunta päätyi ehdottamaan ilmauksia terveysvaikutteinen elintarvike ja vastaavasti terveysvaikutteinen ruoka.

Suomen kielen lautakunta totesi, että lukuisista vastine-ehdotuksista yleiskieleen hyvin sopiva ja käsitettä parhaiten kuvaava on terveysvaikutteinen elintarvike ja vastaavasti terveysvaikutteinen ruoka. Siltä varalta, että edellisiä pidettäisiin lainvastaisina, pidettiin mahdollisina sanoja tehoelintarvike ja tehoruoka, joskaan ne eivät ole yhtä kuvaavia. Lautakunta katsoi, että ainakin yleiskielessä voitaisiin puhua terveysvaikutteisista elintarvikkeista.

Anneli Räikkälä

Sisällysluettelo 3/1996