null ”Elektroninen raha”

Suomen kielen lautakunta 4/1992

”Elektroninen raha”

Suomen Pankin omistama Setec oy oli kysynyt lautakunnan kantaa, mikä nimitys olisi suositettava ”elektroniseksi rahaksi” kutsutulle maksuvälineelle, jota voidaan ladata käyttäjien korteille joko palkkaa tai käteistä vastaan. Kysyjät olivat itse esittäneet ”elektronisen rahan” vastineeksi seuraavia ehdotelmia: toimiraha; makse, makso, maksake, maksain, maksate, maksuke; liikute, liikutin; muute, muutin, muunne; suorike, suorake, suorain, suoranne, suorin; vaihdin, vaihdake, vaihdanne, vaihdoke, vaihdain; tilike, tilite; rahe; siirrite ja siirrin.

Lautakunta piti ehdotetuista parhaana sanaa toimiraha. Lautakunta suositti omana ehdotuksenaan rahalle nimitystä korttiraha ja esineelle, johon raha ladataan, nimitystä rahakortti.