Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/1991

Paavo Pulkkinen

Mietteitä Esko Koivusalon puheenvuoron johdosta

Koivusalon huolestuneeseen mutta myös varovaista optimismia osoittavaan näkemykseen haluan paljossa yhtyä. Suomen kielen häviäminen ei varmasti ole uhkaamassa, mutta seuraavia seikkoja on aihetta pohtia:

1. Räikeästi näkyvässä amerikkalaisuudessa on paljon pelkkää pintakiiltoa; se kuitenkin vähentää uskoakseni monien suomalaisten mielestä ympäristömme viihtyisyyttä. Ulkomaalaisten kannalta englannin suosinta voi jonkin verran helpottaa orientoitumista, mutta luultavasti se heistäkin monia häiritsee tärvellessään kohtalokkaasti maan omaleimaisuutta. Olen kuullut ulkomaisten vieraiden hämmästelevän englannin kielen vahvaa esilläoloa meikäläisessä katukuvassa. Olisi pyrittävä hillitsemään tolkutonta amerikkalaisuuden harrastusta kaupallisessa elämässä ja edistämään mm. kotoisten ainesten käyttöä liikkeiden ja tuotteiden nimissä.

Jos Euroopan yhdentyminen johtaa eräänlaisen Yhdysvaltain vastapoolin muodostumiseen, ei yhteisön yleiskieleksi hevin pääse englanti. Useat muutkin kielet vaativat oikeuksiaan, ja englannin mahti saattaa Euroopassa heikentyä. Tällainen kehitys helpottaa varmaan myös pyrkimyksiä torjua turhaa amerikkalaisuutta meikäläisessä julkisuudessa. Saataisiinpa mainonnan opettajat ja kaupallisten oppilaitosten äidinkielen lehtorit yhteiseen rintamaan! Hetki saattaisi olla otollinen. Monet ovat englannin alituiseen tuputukseen tympääntyneet, kuten erinäiset lehtien mielipidepalstojen purkaukset kielivät. Kenties olisi jo kannatusta sentapaiselle hyökkäykselle äidinkielen puolesta englannin suosintaa vastaan, jollaiseen Norjassa on valtion tuen turvin viime vuonna ryhdytty.

2. Esko Koivusalon toteamalle aitosuomalaisuuden kuolemalle ei kai mitään voida kuten ei kuolemalle yleensäkään. Hänen puheeksi ottamansa suomalais-ugrilaisuus on kuitenkin asia, johon kannattanee panostaa muistakin kuin altruistisista ja heimoromanttisista syistä. Kun Euroopan kansat ovat lähes järkiään indoeurooppalaista lähtöä, saattaa suomalaisten erilaisuuteen sisältyä jonkinlaisen lisäarvon mahdollisuus. Jälkijättöisten idän kansojen sukulaisiksi on kuitenkin osattava lyöttäytyä taiten, mikäli sivistyneen Euroopan arvostusta tavoitellaan.

3. Jos onnistuttaisiin vähentämään vulgaarin kaupallisen amerikkalaisuuden osuutta asutuskeskustemme yleiskuvassa, edistettäisiin kenties yleisemminkin kielikulttuurin kohentamista. Ymmärrän kyllä, että puhekielen ja kirjakielen etääntyminen toisistaan voi johtaa haitallisen kuilun syntymiseen, mutta pitkälle menevä arkikielen ainesten omaksuminen kirjakieleen sisältää myös omat vaaransa. Suomalaisuuden puolesta puhuttaessa kannattaa pitää näkyvästi esillä sivistyneen, viljellyn yleis- ja kirjakielen merkitystä. Tätä nykyä tuntuu usein siltä, kuin suomen kieltä julkisesti käytettäessä ei ilmausten tyyliväreistä paljon piitattaisi. Ns. nuorisokulttuuri, joka on vallannut leijonanosan mm. radiolähetyksistä, ansaitsisi varttuneen väen taidokkaasti suunniteltuja vastatoimia. On jotenkin lohdutonta, että laajat kansanosat iällisestä aikuistumisestaan huolimatta jatkavat samaa uraa, jolle ovat toisella kymmenellä ollessaan ajautuneet.
Kielikello 2/1991
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »