Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/1991

Liisa Huovinen-Nyberg

Kuntien lautakunnat

Kunnissa toimii kunnanhallituksen apuna erilaisia lautakuntia ja johtokuntia. Osa lautakunnista on lakisääteisiä, osa kunnanvaltuuston vapaaehtoisesti asettamia. Lautakunnan nimen kirjoitusasuun ei vaikuta se, onko lautakunta lakisääteinen vai vapaaehtoinen.

Viime aikoina kuntiin on perustettu koko joukko uusia lautakuntia. Seuraavassa lautakuntien nimien oikeinkirjoitusohjeita.

Pienellä alkukirjaimella

Kaikkien kunnallisten lautakuntien nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, koska lautakunnat ovat samalla lailla osa kunnallishallintoa kuin kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus: kulttuurilautakunta, tielautakunta, terveyslautakunta.

Voimassa olevien säännösten mukaan kunnassa voi olla seuraavat lakisääteiset lautakunnat:

ammattioppilaslautakunta
holhouslautakunta
keskusvaalilautakunta
kirjastolautakunta
koululautakunta
kulttuurilautakunta
kunnanmetsälautakunta
liikuntalautakunta
lomalautakunta
maatalouslautakunta
majoituslautakunta
nuorisolautakunta
oikeusapulautakunta
palolautakunta
raittiuslautakunta
rakennuslautakunta
saaristolautakunta
sosiaalilautakunta
terveyslautakunta
tielautakunta
vaalilautakunta
vesilautakunta
väestönsuojelulautakunta
ympäristönsuojelulautakunta.

Vaalilautakuntia asetetaan tietenkin aina sen mukaan, mistä vaalista kulloinkin on kyse: kunnallisvaalien vaalilautakunta, vaalilautakunta kansanedustajien vaaleja varten, vaalilautakunta tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleja varten.

Vapaaehtoisia lautakuntia kunnissa ovat esimerkiksi asuntolautakunta, elinkeinolautakunta, henkilöstölautakunta, kaavoituslautakunta, kiinteistölautakunta ja matkailulautakunta.

Vapaakuntakokeilun innoittamina monet kunnat ovat uudistaneet sisäisen hallintonsa rakennetta, jolloin ne ovat myös yhdistäneet lautakuntia ja perustaneet uusia. Näin syntyneille uusille lautakunnille kunnat voivat vapaasti itse valita nimen.

Yleensä yhdyssanoiksi

Aina kun lautakunnan toimialaa kuvaa eli sanaa lautakunta määrittää nominatiivissa oleva eli perusmuotoinen substantiivi, lautakunnan nimi kirjoitetaan yhdyssanaksi: koulutuslautakunta, maaseutulautakunta, opetuslautakunta, pelastuslautakunta, sivistyslautakunta.

Kun lautakunnan nimessä on kaksi samanmuotoista ja-sanalla yhdistettyä osaa, tarvitaan yhdysmerkkiä osoittamaan, että sana lautakunta liittyy molempiin lautakunnan toimialaa kuvaaviin sanoihin: kaavoitus- ja kiinteistölautakunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, liikunta- ja nuorisolautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta.

Poikkeuksellisesti sanaliitoksi

Vanhastaan useammaksi kuin yhdeksi sanaksi on kirjoitettu yleisten töiden lautakunta ja teknillinen lautakunta.

Näihin rinnastuvat asultaan sellaiset uudet lautakunnat kuin sivistystoimen lautakunta, vapaa-ajan lautakunta, sosiaali- ja terveystoimen lautakunta ja tekninen lautakunta.

Sana lautakunta kirjoitetaan siis alkuosastaan erilleen, kun lautakunnan toimialaa kuvaava sana on adjektiivi tai genetiivimuotoinen substantiivi.
Kielikello 2/1991
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »