Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1998

Sari Maamies ja Anneli Räikkälä

Vahdinvaihto

Tämän numeron kansilehden nimiluettelon tarkkaan lukeneet huomasivat, että Kielikellon päätoimittaja on vaihtunut. Anneli Räikkälän aikana – 18 vuotta toimitussihteerinä ja neljä vuotta päätoimittajana – Kielikello on kasvanut pienestä, kerran vuodessa ilmestyneestä julkaisusta nykyiseksi hyvinvoivaksi aikakauslehdeksi. Anneli Räikkälän työtä jatkaa nyt Sari Maamies.

Niin Kielikellon päätoimittajan kuin toimitussihteerinkin tehtävä on antoisa. Se on eräänlainen näköalapaikka ja linkki kielenkäyttäjien, tutkijoiden ja kielenhuoltajien välillä. Kielikellon lukijakunta on koostumukseltaan laaja, oikeastaan koko kieliyhteisö laidasta laitaan. Lehdestä etsitään aineksia työelämän tarpeisiin mutta myös kielen ilmiöiden analysoimiseen ja oman kielellisen identiteetin vahvistamiseen. Kielikellon monipuolinen ja kielellisesti valveutunut lukijakunta asettaa toimitukselle kovan haasteen. On taiteiltava erikoislehden ja yleislehden välillä: toisaalta on löydettävä kaikkia kiinnostavia aiheita, toisaalta on kirjoitettava erikoisryhmille, esimerkiksi opettajille. Kielikello on pitänyt aina tavoitteenaan esitellä monenlaisia kielen ilmiöitä ja niiden taustoja. Emme halua antaa vain ohjeita vaan eritellä myös syitä ja perusteluja, joskus seurauksiakin.

Suomen kielen tila ja käyttö on viime aikoina ollut ilahduttavan näkyvästi esillä päivälehdissä. Kieli on yhteinen omaisuutemme, ja yhteisestä hyvästä tuleekin jokaisen pitää huolta. Keskustelussa on puhuttu myös suomen kielen alennustilasta. Tästä olemme toista mieltä: suomen kielen tila ja asema ovat tällä hetkellä vakaat. Runsaat sata vuotta sitten uskallettiin vasta uskoa ja toivoa, että suomi olisi joskus tässä maassa virallisena kielenä. Nyt suomi on virallinen kieli kaikessa hallinnossa Suomessa, ja lisäksi sillä on Euroopan unionissa tasaveroinen asema muiden kielten kanssa.

Suomi on myös koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän kieli – ainakin toistaiseksi. Lehdistä saamme lukea, kuinka vieraskielinen opetus lisääntyy kouluissa ja yliopistoissa. Oma kieli on meille nykyään niin itsestään selvä asia, ettemme huomaa muodikkaan vieraskielisyyden sille aiheuttamaa uhkaa. Mitä tapahtuu kielelle, kun sen puhujilla ei ole enää taitoa keskustella biologiasta ja maantieteestä, talous- ja yhteiskuntaelämästä, tieteestä ja taiteesta omakielisin ilmauksin? Kielen käyttöala kapenee; kieli ei enää palvele kunnolla kaikkia käyttäjiään. Silloin voidaan puhua kielen rappiosta ja alennustilasta.

Kielen aseman säilyminen riippuu kaikista meistä. Kieli on siitä harvinainen ilmiö, että se vain virkistyy käytöstä. Se rikastaa ajatteluamme ja kaikkea henkistä elämäämme. Toivomme Kielikellon pystyvän tarjoamaan lukijoilleen tarpeellista tietoa oman äidinkielen käytöstä ja virkistäviä elämyksiä sen moni-ilmeisyyttä ihmetellessä.


Kielikello 1/1998
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »