Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1997

Katariina Iisa

Kielenhuoltoa, tekstinhuoltoa, tekstintarkistusta, koulutusta

Kielitoimisto on tarjonnut asiakkailleen koko viisikymmenvuotisen historiansa ajan niin tekstintarkistusta kuin koulutustakin. Ensimmäiset koulutuksen tilaajat olivat urheilutoimittajia, ja heidän kurssistaan on saanut alkunsa nykyinen monipuolinen koulutustarjonta.

Kun Kotimaisten kielten tutkimuskeskus perustettiin vuonna 1976 ja kielitoimisto siirtyi osaksi tutkimuskeskusta, annettiin myös maksuperusteasetus. Tämä asetus johti siihen, että erilaiset maksulliset toiminnat organisoituivat vähitellen omaksi yksikökseen. Nykyisin kielitoimiston kursseilla on vuosittain noin 2 200 kurssilaista ja tekstejä tarkistetaan tuhansia sivuja.

Kielenhuollon tavoite on ylläpitää ja kehittää yleiskielen järjestelmää ja pyrkiä antamaan kielenkäyttäjille välineet kieliongelmien ratkaisemiseksi. Kielenhuollon yksi osa on ns. oikeakielisyys, jolla tarkoitetaan lähinnä kirjoitusjärjestelmän teknistä puolta, esimerkiksi välimerkkejä, alkukirjaimen käyttöä, yhteen ja erikseen kirjoittamista jne. Tätä perinteistä kielenhuoltoa on noin kolmannes kielitoimiston tekstintarkistuksesta ja koulutuksesta.

Ehjää tekstiä ei kuitenkaan synny vain tekstin pintatason parantamisella, vaan teksti on pyrittävä tekemään tilanteeseen ja kirjoittajan tavoitteisiin sopivaksi. Tällöin tekstiä tarkastellaan kokonaisuutena ja kiinnitetään huomiota mm. lauserakenteisiin, tekstin kokonaisrakenteeseen ja havainnollisuuteen, vastaanottajan huomioon ottamiseen ja tekstin sävyyn. Tällaista kielenhuoltoa kutsutaan myös tekstinhuolloksi, jota koulutus- ja tekstintarkistustyöstä on nykyisin jo kaksi kolmannesta. Koulutuksen painopisteen siirtyminen perinteisistä oikeinkirjoituskysymyksistä kokonaisten tekstien tarkasteluun heijastaa sitä, miten virastojen, laitosten ja yritysten kielenkäyttötarpeet ovat muuttuneet. Kieli on osa yrityksen imagoa ja kohtelias viestintä tärkeä osa asiakaspalvelua.

Koulutusta järjestetään kahdella tavalla: Kielitoimiston omissa tiloissa pidetään kaikille avoimia kielenkäytön kursseja. Ne muodostavat noin 15 prosenttia kaikesta toiminnasta. Eniten aikaa käytetään räätälöityjen kurssien pitoon ja valmisteluun, kaikkiaan noin 60 prosenttia maksullisesta kielen- ja tekstinhuoltotyöstä. Räätälöity kurssi suunnitellaan tilaajan oman materiaalin pohjalta niin, että se on myös tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaista.

Kun joku tilaa kielitoimistosta kielen- tai tekstinhuoltoa, hän haluaa, että hänen tekstistään tai teksteistään tulee viimeistellympiä ja paremmin tarkoitukseensa sopivia. Juuri tähän myös kielitoimisto pyrkii tarjoamalla erilaisia kielen- ja tekstinhuoltopalveluita. Työn tavoitteena on, että teksteistä tulee parempia.

Tämän Kielikellon numeron ovat koostaneet pääosin kielitoimiston kouluttajat, ja siksi myös lehden artikkelien aiheet ovat kummunneet kouluttajan arjesta: osa teksteistä käsittelee kielellistä vaikuttamista ja tekstin sävyä, osa tekstin selkiyttämistä ja osa oikeakielisyyskysymyksiä. Lehden kolme ensimmäistä kirjoitusta pohjaavat kielitoimiston 11.2.1997 järjestämään seminaariin Kieli, palvelu ja laatu.


Kielikello 3/1997
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »