Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1989

Matti Sadeniemi

Keskeinen – keskinen, puoleinen – puolinen

SKS:n kielivaliokunnan työjaosto otti käsitelläkseen sanaparit keskeinen – keskinen ja puoleinen – puolinen, joiden käytössä esiintyy kirjavuutta.

Sanalla keskeinen se katsoi nykykielessä olevan kaksi merkitystä. Ensiksikin se merkitsee ’keskellä, keskuksessa olevaa’, varsinkin tämän aseman tärkeyttä ajatellen (esim. kirkon keskeinen sijainti). Tähän merkitykseen liittyvät yhdyssanat itsekeskeinen, minäkeskeinen. – Toinen merkitys, edellisen pohjalla kehittynyt, on ’huomattava, oleellinen, tärkeä’ (esim. seuran keskeisin henkilö).

Sana keskinen merkitsee ensiksikin ’keskellä, keskuksessa olevaa’, kuten keskeinenkin, mutta ilman mitään arvostavaa sivumerkitystä (kaupungin keskiset osat; kieli artikuloi keskisessä asennossa). Tähän merkitykseen liittyvät yhdyssanat aurinko-, maakeskinen, eri-, samakeskinen. – Toinen merkitys: ’joidenkin kesken, keskuudessa vallitseva tai suoritettava, välinen; jonkin sisäinen’, esim. toimittajien keskinen neuvottelu; komppanian keskiset kilpailut. Samoin: kahden-, kolmen-, meidänkeskinen.

Sanojen puoleinen – puolinen käytäntö on vakiintumassa siten, että edellinen esiintyy genetiivin ohessa, jälkimmäinen muissa tapauksissa. Puoleinen-sanalle tulee näin kaksi merkitystehtävää, ensiksikin eräät paikallisuutta osoittavat sanaliitot ja yhdyssanat etelänpuoleinen rinne, Ruotsin-puoleinen ranta, toiseksi sellaiset moderatiiviset adjektiivit kuin heikon-, hyvän-, uudenpuoleinen. – Puolinen taas esiintyy seuraavan tapaisissa yhdyssanoissa: joka-, kaksi-, moni-, tasa-, yksipuolinen, kaikin-, molemminpuolinen; itä-, pohjoispuolinen, ylä-, ala-, sisäpuolinen, mies-, naispuolinen, poikkipuolinen.

Oltiin kuitenkin sitä mieltä, että tällaista erontekoa kummankaan sanaparin suhteen ei ole syytä jyrkästi vaatia.

(Virittäjä 1946)


Kielikello 4/1989
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »