Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1992

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

Päivämäärästandardiehdotus

Suomen Standardisoimisliitto oli pyytänyt kielitoimistolta lausuntoa standardiehdotuksesta E235, joka koskee päivämäärien ja kellonaikojen merkitsemistä numeroin. Standardiehdotuksen tärkeimmät kohdat yleiskielen kannalta ovat ns. laskevan päiväyksen käyttö eli päivämäärän ilmaiseminen järjestyksessä vuosi, kuukausi, päivä, esimerkiksi 19920427 tai 1992-04-27, ja ajanjaksoissa rajakohdan ilmaiseminen vinoviivalla, esimerkiksi 19920203/19920427.

Lautakunta on ollut aiemmin niin sanotun nousevan päiväyksen kannalla: yksiköt esitetään pienimmästä suurimpaan, esimerkiksi 27.4.1992. Ajanjakson ilmauksissa lautakunta on muun muassa numeroiden ja merkkien standardia käsiteltäessä kannattanut rajakohdan ilmaisemista ajatusviivalla, esimerkiksi 3.2.1992–27.4.1992. Lautakunta ei nähnyt mitään syytä muuttaa suhtautumistaan. Se vastustaa jyrkästi laskevan päiväyksen käyttöä yleiskielessä. Lautakunta esitti keskustelussa mm. seuraavat perustelut.

Päivämäärän ilmaisemisella pienimmästä yksiköstä suurimpaan, ns. nousevalla päiväyksellä, on Suomessa vankka perinne. Päiväys olisi voitava myös lukea, ja ehdotettua laskevaa päiväystä on hankala lukea. Ajanjaksojen ilmauksissa olisi vinoviivan käyttö ehdottomasti torjuttava. Vinoviivalle on numeroitten ja merkkien standardissa (SFS 4175) esitetty useita tehtäviä; sitä käytetään mm. osoittamaan vaihtoehtoa. Jos vinoviivaa aletaan käyttää myös osoittamaan rajakohtaa, syntyy varmasti tulkintaongelmia. Lautakunta oli lisäksi sitä mieltä, että merkitystä vailla olevat alkunollat, esimerkiksi 03.02.1992, ovat yleiskielessä tarpeettomia.

Kun niin sanottua laskevaa päiväystä edellisen kerran yritettiin standardin välityksellä 1970-luvulla kotiuttaa Suomeen, saatiin aikaan paljon sekavuutta ja hämmennystä. Silloin asiasta käytiin laaja keskustelu, jossa laskevan päiväystavan heikkoudet tuotiin esiin. Uutta merkintää kokeiltiin riittävästi, ja sen aiheuttamista haitoista saatiin selvä kuva. Esimerkiksi valtionhallinnossa valtiovarainministeriön järjestelyosasto antoi valtion laitoksille mahdollisuuden siirtyä käyttämään standardia. Kahdenlaisista päiväystavoista valtionhallinnossa siirryttiin sitten yhteen käytäntöön, kun valtiovarainministeriö vuonna 1983 vahvisti ”virastoille ja laitoksille määräyksenä noudatettavaksi” valtionhallinnon standardin VHS 1004, jossa päiväyksen yleissääntö on nouseva päiväys.

Lautakunta katsoi, että jos standardi kuitenkin julkaistaan, sen tarkoitus ja käyttöala olisi rajattava tiukasti automaattiseen tiedonsiirtoon. Silloinkaan ei standardiin pitäisi sisällyttää ajanjakson ilmaisemista vinoviivaa käyttäen.
Kielikello 4/1992
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Päivämäärän merkitsemisestä (Vapaasti luettavissa)

Päivämäärän merkitsemisestä ja sanomisesta (Vapaasti luettavissa)

Päivämäärien ja kellonaikojen merkinnästä (Vapaasti luettavissa)

Edellisten johdosta (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »