Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1992

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

kuvaamataito

Opetusministeriön tuntijakotyöryhmän muistiossa oli ehdotettu, että nykyinen peruskoulun ja lukion kuvaamataito-niminen oppiaine muutettaisiin lukion osalta kuvataiteeksi. Kuvaamataidonopettajain liitto ja Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto olivat kysyneet kielitoimiston kantaa asiaan. Kysyjät olivat pitäneet nimitystä kuvataide liian kapea-alaisena ja ehdottaneet pohdittavaksi nimiä kuvaamataito, kuvataide, kuvaamataide, kuva- ja ympäristötaide sekä visuaaliset taiteet.

Lautakunta oli sitä mieltä, että nimessä olisi hyvä säilyttää sana taito; koulun oppiaineiden nimissä ei voi puhua taiteesta, kuten ei puhuta tieteestäkään. Sanalla taito myös tähdennettäisiin koulussa tarpeellisiksi tunnustettujen taitoaineiden olemassaoloa. Lautakunta piti luonnollisena, että oppiaineiden sisällöt muuttuvat, ja suositti ensisijaisena nimityksen kuvaamataito säilyttämistä oppiaineen nimenä. Jos kuvaamataito antaa kysyjien mielestä oppiaineesta liian suppean kuvan, lautakunta suosittaa nimitystä kuvaviestintä (vrt. puheviestintä).
Kielikello 4/1992
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Harhaan joutunutta viestintää? (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »