Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1992

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

”Svetisismit”

Lehtori Anneli Kauppinen oli tiedustellut lautakunnan kantaa niin sanottuihin svetisismeihin ja niiden käsittelyyn oppikirjoissa.

Lautakunta oli sitä mieltä, että kysymys ns. svetisismien ja anglismien käytöstä ja hyväksyttävyydestä olisi syytä kytkeä kielten rakenteiden vertailuun. Kielet vaikuttavat toisiinsa, vaikka ne olisivat rakenteeltaan erilaisia. Oppikirjoissa olisi syytä tähdentää, ettei kaikki vieras ole kartettavaa. Selvästi kartettavia ovat ilmausta hämärtävät vierasperäisyydet. Viestin perillemenoa estävät usein orjallisesti sana sanalta suomennetut ilmaukset. Kielenkäyttäjän kannalta ongelmallisia ovat sellaiset ilmaukset, joita hän ei voi ymmärtää, jos ei osaa vierasta kieltä. Tällaisissa tapauksissa vieraan rakenteen hylkääminen tavallisesti auttaisi.

Lautakunta tähdensi selkeyden vaatimuksen lisäksi myös sitä, että vierasperäisille aineksille olisi tarpeen esittää omia vastineita. Olisi myös syytä tuntea kielellistä omanarvontuntoa, oppia arvostamaan omia ilmauksia.

Kysyjän esimerkeissä oli erilaisia tapauksia. Rakenteeltaan suomelle vieraita ovat ”kirjoittaa ylös”, joka voi olla kaksiymmärteinen, ja ”vetää johtopäätös”; ne olisi syytä korvata ilmauksilla ”kirjoittaa (muistiin)” ja ”tehdä johtopäätös” tai ”päätellä”. Ilmaus ”näytellä osaa” on kielikuva, joka esiintyy kyllä ruotsissa mutta on mahdollinen muissakin kielissä. Eri kielten rakenteiden erilaisuutta on syytä tähdentää erityisesti komparatiivin yhteydessä. Komparatiivi on aina jonkinlainen suhteutus: vertailukohta on aina olemassa. Jotta voitaisiin käyttää kontrastikomparatiivia (Aarni Penttilän käyttämä termi, Virittäjä 1963), täytyy olla jokin joukko, joka voidaan jakaa kahtia. Jos tällainen jakoajatus ei ole mahdollinen, ei komparatiivi suomessa käy; esimerkiksi moderatiivinen komparatiivi ”suurempi summa rahaa” ei käy kontrastikomparatiiviksi.

Nimitys svetisismi on saanut hyvin negatiivisen sävyn. Se ei muutenkaan sellaisenaan kelpaa kielenhuollon perusteluksi. Ilmauksia pitäisi oppia ja opettaa analysoimaan.


Kielikello 4/1992
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »