Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1992

Heikki E.S. Mattila

Encyclopaedia Iuridica Fennica

Perusajatus

Encyclopaedia Iuridica Fennica (EIF) on valmisteilla oleva useaosainen oikeustietosanakirja, jonka sana-artikkelit koskettelevat suomalaisen oikeuskulttuurin kantavia periaatteita, keskeisiä instituutioita ja peruskäsitteitä.

Kohderyhmä

EIF on suunnattu ensisijaisesti lakimiehille ja oikeustieteen lähialojen edustajille, mutta myös kaikki oikeusjärjestyksestä ja lakikielestä kiinnostuneet kansalaiset voivat käyttää sitä hakuteoksena.

Toisaalta EIF palvelee suomen kielen, erityisesti virkakielen, tutkimusta, ja sitä voidaan käyttää lähdeteoksena sellaisissa sanakirjahankkeissa, jotka käsittävät myös lakikielen sanastoainesta.

Toteutusorganisaatio

EIF:ää valmistellaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteistyöhankkeena. Teoksen toimitusneuvostossa ovat lisäksi edusteilla eri oikeustieteelliset tutkimus- ja opetusyksiköt, oikeusministeriö, tuomioistuinlaitos sekä elinkeinoelämä.

Käytännön valmistelutyötä varten on nimetty 28 alakohtaista kokonaisuutta, joilla kullakin on oma toimittajansa, ja eri alojen sanastoja kirjoittamistyön sovittaa yhteen kokopäivätoiminen päätoimittaja. Kirjoittajina on suuri joukko eri oikeusalojen asiantuntijoita.

Teoksen toimitus sijaitsee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

Leksikografinen rakenne

EIF sisältää suuren joukon tietoverkostoja, joissa juridista tietoa tiivistetään ”paketeiksi” eri abstraktiotasoilla ja erilaisista näkökulmista. Nämä verkostot koostuvat sana-artikkeleista, jotka ovat vertikaalisessa ja horisontaalisessa suhteessa toisiinsa.

Sana-artikkeleiden laajuus riippuu siitä, mille abstraktiotasolle artikkelit sijoittuvat, ja verkoston eri osasten yhteys toisiinsa turvataan ristikkäisviittein. Laajimpia ovat oikeusala- ja sektorikohtaiset yleisartikkelit, joiden pituus on useimmiten 3—7 painosivua. Vastakkaisen ääripään muodostavat lakikielen tärkeitä detaljikäsitteitä koskevat pikatietoiskut, jotka ovat pituudeltaan vain sivun neljänneksestä yhteen sivuun.

Seuraava katkelma prosessioikeuden sanastosta havainnollistaa EIF:n tietoverkostoajatusta (pituudet tässä konekirjoitusliuskoina):

– –

Prosessioikeus (10 s)

– –

Oikeuslaitos (5 s)

Alioikeus (5 s)

Asunto-oikeus (1 s)

Auskultointi (1 s)

Käräjäoikeus (1 s)

Käräjätuomari (0,5 s)

Laamanni (0,5 s)

Alioikeuden lautakunta

Lautamies (0,5 s)

Erityistuomioistuin (3 s)

Sotilasoikeudenkäynti (3 s)

Hovioikeus (2 s)

Korkein oikeus (3 s)

Laillinen tuomioistuin

Lainkäyttö (5 s)

Maallikkotuomarit (2 s)

Oikeusaste (1 s)

Oikeushallinto (2 s)

Oikeuspaikka (3 s)

Tuomioistuimen toimivalta (3 s)

Tuomari (2 s)

Tuomarinjäävi (2 s)

Tuomiovalta (3 s)

Asianajajalaitos (5 s)

Asianajaja (3 s)

Asioitsija (0,5 s)

– –

Nämä oikeuslaitosta koskevat sana-artikkelit hajautuvat EIF:n muiden artikkeleiden joukkoon aakkosjärjestyksen määräämille paikoilleen (esimerkiksi ”hovioikeutta” edeltävä artikkeli on ”holhousviranomaiset”), mutta niistä kustakin on aina ristikkäisviite systemaattiselta kannalta lähimpiin artikkeleihin. Esimerkiksi ”asunto-oikeus” on kytketty ”alioikeuteen” (ja tämän lisäksi asumista koskeviin sosiaalioikeudellisiin artikkeleihin) ja ”alioikeus” puolestaan ”oikeuslaitokseen”.

Aikataulu

Teoksen täysimittainen valmistelutyö voitiin aloittaa vuoden 1990 alusta. Varsinainen sana-artikkeleiden kirjoittamistyö käynnistyi kesällä 1991. EIF-teoksen arvioidaan valmistuvan 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Kielikello 3/1992
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »