Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1990

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

Lukutaitovuoden sanastoa

Lautakunta on käsitellyt kouluhallituksen ylitarkastajan Pirjo Nallikarin, ammattikasvatushallituksen ylitarkastajan Marja-Riitta Päivärinnan ja Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön projektisihteerin Marja-Leena Toukosen kokoamaa sanastoa, joka liittyy Unescon julistamaan kansainväliseen lukutaitovuoteen. Sanastoa tarvitaan erityisesti kouluja varten laadittavaan esitteeseen. Unesco on käyttänyt asiakirjoissaan englantiin perustuvia termejä. Lautakunta oli sitä mieltä, että kun kirjoitetaan alun perin suomalaista tekstiä suomalaisille, ei ole tarpeen etsiä kaikille englannin termeille vastineita.

Lautakunta päätti suosittaa käytettäväksi ilmausta mekaaninen lukutaito, jos osaa lukea tekstiä mutta ei ymmärrä sitä. Kun pyritään myös tekstin ymmärtämiseen, olisi suositettavaa käyttää ilmausta peruslukutaito. Unescon asiakirjoissa käytetyn ilmauksen funktionaalinen lukutaito ja sen jo suomenkielisissä kirjoituksissa esiintyneiden synonyymien toiminnallinen lukutaito ja toimiva lukutaito sijaan lautakunta suosittaa ilmausta kielellinen vuorovaikutuskyky; aiemmin käytetyistä pidettiin parhaana ilmausta toimiva lukutaito. Lautakunta katsoi, ettei ilmaus uuslukutaidottomuus viittaa mihinkään täsmälliseen käsitteeseen. Ilmauksen joukkoviestinten lukutaito (media literacy) sijaan lautakunta suositti ilmausta joukkoviestinnän lukutaito; keskustelussa huomautettiin, että kysymyksessä on joskus pikemmin tulkintataito. Ammatillisen lukutaidon sijaan suositettiin ilmausta erikoiskielen lukutaito. Lautakunta suositti, että ainakin yleiskielessä luovuttaisiin ilmauksista lukemisprosessi ja lukemisstrategiat, koska lukeminen sellaisenaan on jo prosessi. Lautakunta oli sitä mieltä, että englannin literacy olisi suomennettavissa usein muilla sanoilla kuin lukutaidolla, esimerkiksi sanoilla sivistys, lukeneisuus, oppi, taju jne. kunkin tekstiyhteyden mukaan (esimerkiksi science literacy = lukeneisuus, tieteellinen sivistys). Lautakunta piti sanoja lukupäivä ja lukemispäivä kumpaakin täysin hyväksyttävänä.
Kielikello 4/1990
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »