Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1990

Matti Hirvonen ja Anneli Räikkälä

Lukijakirje

Resurssi

Työskentelen ATK-alalla. Yrityksessämme ja ATK-firmoissa yleensäkin käytetään hyvin paljon sanaa resurssi. Esimerkkejä:

Resurssimme eivät riitä!

Mistähän minä siihenkin resut löydän!

Etenkin ohjelmisto-osastolla on resurssipula ongelmana.

Jokaisen toimittajan resurssit ovat rajalliset.

Projektipäällikkö valvoo, että resurssit hoitavat heille määrätyt tehtävät.

Mielestäni sana on ihmisarvoa loukkaava ja saa aikaan sen tunteen, että resurssi on jonkinlainen hyväksikäytettävä olio, josta puristetaan kaikki käytettävissä oleva hyöty irti. Tålle sanalle on kuitenkin vaikea keksiä hyvää suomennosta. Miten esimerkiksi yllä olevat lauseet voisi sanoa suomeksi?

Terveisin

Matti Hirvonen

* * *

Kielikellon toimituksenkin mielestä on ihmistä halventavaa käyttää hänestä sanaa resurssi. On valitettavaa, että esimerkiksi hallinnossa puhutaan henkilöresursseista. Myös viimeinen kysyjän esimerkeistä tuntuu epähumaanilta kielenkäytöltä.

Sanaa resurssi käytetään yleensä monikossa. Sanan merkitys on Nykysuomen sivistyssanakirjan mukaan ’voimavarat, mahdollisuudet, keinot’. Se on lainattu ranskan sanasta ressources, joka puolestaan palautuu latinan sanaan resurgere ’nousta jälleen’. Samasta latinan sanasta on kieleen tullut toinenkin lainasana: resurrektio ’ylösnousemus’.

Sana resurssi(t) ei ole mikään tarkkarajainen termi. Sitä ei siis tarvitse joka kerta korvata samalla sanalla. Siksi kysyjän esimerkeissä voitaisiin käyttää useita vaihtoehtoja. Lukijan kannalta olisi tärkeää ilmaista, mitä voimavaroja tarkoitetaan: rahaa, ihmisiä, laitteita, joskus ehkä aikaakin. Ulkopuolisen on vaikea sanoa kysyjän esimerkeistä, mistä kulloinkin on kysymys. Lukijan mielessä herää esimerkiksi seuraavanlaisia tarkennusmahdollisuuksia:

Varamme eivät riitä. / Työvoimamme ei riitä. / Taitomme eivät riitä!

Mistähän minä siihenkin ajan/voimat/varat/keinot löydän!

Etenkin ohjelmisto-osastolla on työvoimapula ongelmana.

Jokaisen toimittajan mahdollisuudet/keinot/voimavarat ovat rajalliset.

Projektipäällikkö valvoo, että kukin huolehtii tehtävistään.

Kirjoittaja vastaa siitä, että hänen sanomansa menee perille yksiymmärteisenä. Jos halutaan viestiä tarkasti, resurssit on usein liian epämääräinen sana.

Anneli Räikkälä


Kielikello 1/1990
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »