Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1985

Sanastokysymyksiä

Prosenttiyksikkö

Monet kielitoimiston puhelinneuvonnan kysyjät paheksuvat sanan prosenttiyksikkö käyttöä. He epäilevät kysymyksessä olevan vain prosentin hienostelumuoto. Mutta prosenttiyksikkö on eri asia kuin prosentti.

Prosentti (merkitään %) tarkoittaa ’sadasosaa eli sadannesta’: 5 on 5 % 100:sta. Aiemmin on usein käytetty ilmausta ”viisi sadalta” (= 5 %). Sanaa prosenttiyksikkö taas käytetään vertailtaessa keskenään prosenttilukuja. Esimerkit ehkä valaisevat asiaa parhaiten.

Jos korkoa on maksettu tähän asti 10 % ja se korotetaan 12 %:iin, on nousu näitä prosenttilukuja keskenään verrattaessa 2 yksikköä, siis 2 prosenttiyksikköä. Toisaalta voidaan laskea, kuinka suuri osuus tuo nousu on lähtömäärästä. Lukujen 12 ja 10 erotus on siis 2, ja kun lasketaan, montako sadasosaa ( = prosenttia) se on l0:stä, päädytään lukuun 20. Koron muutos on siis 20 prosenttia mutta 2 prosenttiyksikköä.

Prosenttiyksiköistä puhutaan usein vaalien yhteydessä. Jos puolue A on saanut edellisissä vaaleissa eduskuntaan 20 edustajaa, sen osuus koko eduskunnasta on 10 %. Jos puolue seuraavissa vaaleissa saa valtiopäiville 30 edustajaa, sen paikkojen määrä on 15 % koko eduskunnasta. Kun verrataan näiden eri valtiopäivien prosenttiosuuksia, huomataan, että puolue on lisännyt osuuttaan eduskunnassa 5 prosenttiyksikköä. Jos taas katsotaan, kuinka paljon puolueen edustajamäärä on lisääntynyt (20:stä 30:een), nähdään, että lisäys on 50 prosenttia.
Kielikello 4/1985
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »