Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1985

Sanastokysymyksiä

Poikkitieteistä pois

Lehdissä käytetään toisinaan nimitystä poikkitieteellinen vastaamassa ruotsin sanaa tvärvetenskaplig ja englannin sanaa interdisciplinarity. Joskus näkyy käytetyn myös samaan tapaan muodostettua sanaa poikkitaiteellinen.

Poikki-alkuisia sanoja ei kuitenkaan suomessa käytetä näin ilmaisemaan monelle alueelle kuulumista. Sen huomaa, jos vertaa ”poikkitieteellistä” sellaisiin sanoihin kuin poikkijuovainen, poikkilatvainen tai poikkipuolinen. Kielitoimisto suosittaa englannin interdisciplinarityn vastineeksi sanaa tieteidenvälinen ’usean tieteen alalle ulottuva’. Samoinhan on englannin international-sanan vastine kansainvälinen. Joskus sopii myös sana monitieteinen ’moneen tieteenalaan perustuva, monta tieteenalaa käsittävä’.

Englannissa on lähitehtäviin runsas termistö: multi-, pluri-, cross-, inter- ja transdisciplinarity. Näin monisoppisen termihierarkian rakentaminen yleiskieleen on kuitenkin tarpeetonta, koska käsitteet eivät ilmeisesti jaksaisi pysyä erillään. Erikoiskäyttöön voitaisiin ajatella termejä eritieteisyys (multidisciplinarity), monitieteisyys tai emätieteisyys (crossd.), tieteidenvälisyys (interd.) ja yhteistieteisyys (transd.), mutta yleiskieleen riittävät varmaankin tieteidenvälisyys ja monitieteisyys.
Kielikello 3/1985
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »