Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1986

Sanastokysymyksiä

Jälleen kerran purkamo

Kielitoimiston puhelinneuvontaan tulee joukko samanlaisina toistuvia kysymyksiä. Yksi useimmin toistuvia kysymyksiä koskee autojen hajottamispaikkaa: purkamo vai purkaamo, pitkä vai lyhyt vokaali? Teiden varsilla viitat osoittavat useimmiten purkaamo-nimiseen paikkaan, ja puhelinluettelossa on useita autopurkaamoiksi sanottuja paikkoja.

Kielenhuolto suosittaa muotoa purkamo. Perusteluna on kantasanana olevan verbin vokaalinpituus. Verbi purkaa taipuu lyhytvokaalisena, minkä näkee esimerkiksi monikkomuodosta purkavat. Tästä verbin persoonapäätteen vat erottamisen jälkeen saatavaan muotoon liitetään johdin mo. Samoin perustein tulee pakastaa-verbistä pakastamo, (vrt. pakastavat), rikastaa-verbistä rikastamo (rikastavat), jalostaa-verbistä jalostamo (jalostavat), teurastaa-verbistä teurastamo (teurastavat), matkustaa-verbistä matkustamo (matkustavat), varustaa-verbistä varustamo (varustavat), savustaa-verbistä savustamo (savustavat), kuuluttaa-verbistä kuuluttamo (kuuluttavat) jne.

Pitkävokaaliseen purkaamo-muotoon on päädytty ehkä korjaamo-sanan mallin mukaan. Sen taustalla olevan korjata-verbin taivutuksessa monikon 3. persoonan muodossa on pitkä vokaali korjaavat, ja siksi on pitkävokaalinen myös johdos korjaamo. Samalla perusteella ovat pitkävokaalisia mm. ohjaamo (ohjaavat), pakkaamo (pakkaavat), kirjaamo (kirjaavat), leikkaamo (leikkaavat), tislaamo, kampaamo ja valssaamo. Muista kuin a:n sisältävistä teonsanoista tehdään samoin periaattein mo-loppuisia tekopaikkaa tarkoittavia johdoksia: katsomo, kutomo, sitomo; e:n sisältävissä tapahtuu muutos: pukevat mutta pukimo, ompelevat mutta ompelimo.

Malleja valittaessa sanat on etsittävä sanahahmoltaan samantyyppisistä; purkaa-verbin kaltaisia taivutukseltaan ovat juuri esimerkiksi jalostaa ja teurastaa. Ne kelpaavat esimerkiksi. Sen sijaan sisällöltään läheiset sanat, niin kuin purkamolle läheinen korjaamo, eivät kelpaa malliksi sanarakenteelle.
Kielikello 1/1986
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »