Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/1979

Päivi Rintala

Keskustelua

Edellä olevan johdosta

Toivoakseni opetusneuvos Mäenpäällä on tällä välin ollut tilaisuus lukea llinen-johdosten käyttöä koskeva kirjoitukseni kokonaan.

Vastine osaltaan todistaa, että llinen-johdosten liikakäyttö on omiaan tekemään ilmaisun epäselväksi. Esimerkkivirkkeessäni sanapari ”suunnitellaan valtakunnallisesti” on juuri sellainen ilmaus, joka on ymmärrettävissä vain käyttöyhteyden perusteella. Kun ”valtakunnallisen suunnittelun” vastakohdaksi mutta-lauseessa esitetään paikallisten ja alueellistenkin tarpeiden huomioonotto, on aika luonnollista tulkita ”valtakunnallinen suunnittelu” tässä tapauksessa valtakunnallisesti yhtenäiseksi suunnitteluksi. Tekstiympäristö ei anna mitään vihjettä siitä, että tarkoitetaankin keskitettyä, ts. keskusvirastoille ja ministeriölle kuuluvaa suunnittelua.

Virke oli kirjoituksessani näytteenä siitä, millaista llinen-johdosten liikakäyttö on ja miten sitä voitaisiin välttää. Laajemman tekstiyhteyden tarkastelua ei tila sallinut. Virke on lakiesityksen 8. §:n yksityiskohtaisista perusteluista. Tämän pykälän perusteluja on toista sivua, joten yhden virkkeen kuormittaminen ylen monilla asianhaaroilla tuskin on ollut välttämätöntä. Virkkeen alkua yksinkertaistin sillä perusteella, että suunnittelujärjestelmästä mainitaan juuri edellisessä virkkeessä (”Pykälässä esitetään lain toimeenpanoa varten tarvittava suunnittelujärjestelmä”). Alkuperäistäkin sanontaa voisi kyllä käyttää.

Kyseisen lakiesityksen nimenä on ”Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä”. Sen soveltamisalasta säädetään 1. §:ssä seuraavasti:

”Keskiasteen koulutuksella tässä laissa tarkoitetaan lukioiden järjestämää koulutusta ja ammattikasvatushallituksen alaisten ammatillisten oppilaitosten järjestämää ammatillista peruskoulutusta.

Tätä lakia sovelletaan myös peruskouluun ja korkeakouluihin keskiasteen koulutuksen kehittämisen edellyttämällä tavalla siltä osin kuin jäljempänä säädetään.”
Kielikello 2/1979
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Kieli, sanoma (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »