Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/1999

Risto Haarala ja Tero Kivelä

Kysyttyä

”Geeniruoassa” ei ole aina vieraita geenejä: selkeintä on puhua muuntogeenisestä ruoasta

Kysymys: Kun uutisissa kerrotaan geenitekniikan käytöstä ruoka-aineiden valmistuksessa, joutuu lukija ymmälle jo pelkästään terminologisen kirjavuuden vuoksi. Onko meille tarjottava ruoka geenimuunnettua, geenimanipuloitua, muuntogeenistä vai suorastaan geeniruokaa?

Vastaus: Geenien muuntelu sisältää tunnelatauksen – eritoten silloin, kun se kohdistuu ihmisen ravintoon. Biotekniikan ja aivan erityisesti geenitekniikan menetelmiä voidaan jo nyt monipuolisesti soveltaa mm. ruoka-aineiden valmistukseen. Tarpeettomien riitojen ja tunnekuohujen välttämiseksi on hyvä, jos asiat voidaan ilmaista selkeästi ja väärinkäsityksiä välttäen. Keskustelua on arvojen, tunteiden ja mielipiteiden lisäksi näyttänyt tarpeettoman usein sävyttävän epätietoisuus kiistellyn asian sisällöstä. Julkinen sana näyttää tästä huolimatta yhä suosivan epämääräistä ”geeniruoka”-termiä.

”Geeniruoasta” on puhuttu esimerkiksi silloin, kun ruoan valmistuksessa on käytetty geeniteknisesti tuotettuja entsyymejä, vaikka syntyvä ravintotuote on itse asiassa identtinen perinteisin menetelmin valmistetun tuotteen kanssa eikä se sisällä mitään ihmiselle vieraita tai muunnettuja geenejä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan ”geeniruoasta” on kyse, kun tuotteen valmistuksessa on käytetty geneettisesti muunnettua mikrobia, joka voi joko olla jäljellä valmiissa tuotteessa (kuten maitohappobakteeri maitojalosteessa) tai siitä poistettu (kuten hiiva oluesta). Epäilyksettä ”geeniruoaksi” voidaan kutsua vain tuotetta, jossa osana olevaa kasvia tai eläintä on geneettisesti muutettu ja jota käytetään ihmisen ravintona (kuten ”geenitomaattia”).

”Geeniruoka” on terminä leimaava ja selvästi liian epätäsmällinen kattamaan kaikkia edellä mainittuja mahdollisuuksia. Se on harhaanjohtava myös siksi, että kaikki ruokamme sisältää runsaasti normaaleja geenejä. Erityisesti ammattilehdissä on tärkeää pitää erillään ”geeniruoan” eri lajit. Toisaalta yhdelle yleisnimikkeelle olisi myös selvästi käyttöä.

Sekä Kielitoimisto että Lääketieteen sanastolautakunta ovat suosittaneet ”geeniruoan” sijasta yleiskieleen termiä muuntogeeninen ruoka. Sitä voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa ruoassa esiintyy ihmisen muokkaamia geenejä. Sana muuntogeeninen on jo aikaisemmin vakiintunut kieleemme tarkoitettaessa geneettisesti muunnettuja siirtogeenisiä ja poistogeenisiä koe-eläimiä. Se on kuvaileva eikä leimaava sana, mikä puoltaa sen käyttöä elintarviketeollisuudessa ja puolueettomassa asiatekstissä.

Kun halutaan erityisesti korostaa, että muunneltuja geenejä ei ole valmiissa tuotteessa vaan niitä on ainoastaan käytetty valmistuksen apuna, suositetaan käytettäväksi ilmausta muuntogeenisesti tuotettu ruoka. Muuntogeenisen etuna verrattuna geenimuunneltuun on termin sopivuus myös jälkimmäiseen käyttöön.

Tero Kivelä ja Risto Haarala
Lääketieteen sanastolautakunta
Helsinki
Kielikello 4/1999
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »