Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1996

Anneli Räikkälä

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

Tutkijakoulu ja tutkijaopiskelija

Vuoden 1994 aikana Suomeen omaksuttiin jatkokoulutusjärjestelmä, josta aluksi käytettiin Yhdysvalloista saadun mallin mukaan nimitystä graduate school. Suomen kielen lautakunta käsitteli kokouksessaan 5.9.94 nimityksen suomenkielistä vastinetta ja päätti suosittaa tutkijakoulua. Asiassa on lautakunnan käsityksen mukaan painopiste kouluttamisessa, ei ensisijaisesti tutkimuksen tekemisessä. Suomenkielisen termin on erotuttava myös tutkijakoulutuksesta, koska sitä on muutakin kuin graduate schoolin tarkoittama.

Sittemmin opetusministeriö tiedusteli lautakunnan suositusta tutkijakoulussa työskentelevän nimityksestä. Eri puolilla oli käytetty erilaisia nimityksiä, esimerkiksi tutkija, tutkijakoulutettava, jatko-opiskelija, tohtorikoululainen, GS-koululainen, GS-tutkija, tutkijakoulun opiskelija.

Nimityksen valinnassa vaikuttavat erilaiset näkökannat. Korkeakoulujen assistenttiliitto, johon useimmat koulutettavat kuuluvat, ei pidä sopivana rinnastaa koulutuksen piirissä olevia opiskelijoihin eikä koulutettaviin. Opetusministeriön mukaan taas tutkija-nimike ei ole hyvä, koska tutkijakouluihin palkattavat ovat omaa väitöskirjatyötään tekeviä jatko-opiskelijoita. Opiskelijat työskentelevät yliopiston virkasuhteisissa tehtävissä, joten opiskelija tai koulutettava eivät ole virkanimikkeiksi sopivia.

Lautakunta ei pitänyt virkanimikkeeksi sopivana sanaa tutkijakoulutettava. Myöskään nimitystä koululainen ei pidetty sopivana eikä liioin murresanaa koulukas, sillä ne viittaavat liiaksi peruskoulua ja lukiota käyviin oppilaisiin. Ruotsin sanasta doktorand suomalaistettu tohtorantti tuntuu vanhahtavalta.

Lautakunta päätyi suosittamaan sanaa tutkijaopiskelija, joka merkitykseksi hahmottuu ’tutkijaksi opiskeleva’.
Kielikello 3/1996
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »