Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/1996

Anneli Räikkälä

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

”Functional food”

Kielitoimistolta on kysytty useasti, miten pitäisi suomentaa englannin termi functional food, josta lehdissä käytettiin alkuun suomalaistettua asua funktionaalinen ruoka ja funktionaaliset elintarvikkeet.

Funktionaalisten elintarvikkeiden käsite on lähtöisin Japanista, missä viranomaiset ovat määritelleet sen sanoilla ”foods for specified health use”. Määritelmän mukaan tällaisilla elintarvikkeilla on ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi positiivinen vaikutus yksilön terveyteen, fyysiseen suorituskykyyn tai mielentilaan. Vaikutus pitää osoittaa tieteellisin menetelmin.

Käyttäjien kannalta nimitys funktionaalinen elintarvike ei kerro tarpeeksi. Käytössä on siksi ollut joukko muitakin ilmauksia: toiminnallinen ruoka, lääkeruoka, terveyselintarvike, täsmäruoka, täsmäterveellinen elintarvike tai ruoka, tehoelintarvike, rohtoelintarvike tai -ruoka.

Kielitoimisto suositti vastineeksi sanaa terveyselintarvike. Koska elintarvikelaki kieltää terveyteen liittyvien väittämien esittämisen, kielitoimisto pyysi lääketieteen sanastolautakunnalta kannanottoa siihen, onko terveyselintarvike mahdollinen nimitys. Sanastolautakunta päätyi ehdottamaan ilmauksia terveysvaikutteinen elintarvike ja vastaavasti terveysvaikutteinen ruoka.

Suomen kielen lautakunta totesi, että lukuisista vastine-ehdotuksista yleiskieleen hyvin sopiva ja käsitettä parhaiten kuvaava on terveysvaikutteinen elintarvike ja vastaavasti terveysvaikutteinen ruoka. Siltä varalta, että edellisiä pidettäisiin lainvastaisina, pidettiin mahdollisina sanoja tehoelintarvike ja tehoruoka, joskaan ne eivät ole yhtä kuvaavia. Lautakunta katsoi, että ainakin yleiskielessä voitaisiin puhua terveysvaikutteisista elintarvikkeista.
Kielikello 3/1996
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »