Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1996

Anneli Räikkälä

Suomen kielen lautakunnan suosituksia

Vuosikymmenen, -sadan ja -tuhannen ilmaiseminen

Vuosikymmenen, -sadan ja -tuhannen vaihtuminen tuntuu myös kielenkäytössä. Yksi kysymys on, miten kutsutaan ensimmäisiä ja viimeisiä vuosikymmeniä ja -satoja. Toinen kysymys on, mikä oikeastaan on vanhan vuosisadan ja -tuhannen viimeinen ja mikä uuden ensimmäinen vuosi ja vuosikymmen. Näitä on kysytty lehtien yleisönosastoissa ja kielitoimiston neuvontapuhelimessa tultaessa 1970-luvulta 80-luvulle ja taas kymmenen vuotta myöhemmin. Luultavaa on, että kysymykset moninkertaistuvat, kun mukaan tulee vuosisadan, jopa vuosituhannen vaihtuminen.

Käsitellessään kysymystä suomen kielen lautakunta katsoi, että 1900-luvun viimeistä vuosikymmentä voidaan ilmaista usealla tavalla: yhdeksänkymmenluku, yhdeksänkymmentäluku ja (vuosisadan) viimeinen vuosikymmen. Ensi vuosisadan alun ilmaisemiseen on itsestään selvän ensimmäisen vuosikymmenen lisäksi suositettava ilmaus (2000-luvun) ensikymmen tai ensikymmenluku ja vielä alkukymmen tai alkukymmenluku.

Alkavan vuosisadan ilmaisemiseen on 21. vuosisata (lukutavat kahdeskymmenesyhdes, kahdeskymmenesensimmäinen ja vanha yhdeskolmatta vuosisata) kielellisesti oikein muodostettu mutta visuaalisesti ja viestinnällisesti hämäävä, koska tarkoitteena ovat numerolla 20 alkavat vuodet. Käypä ilmaus tietyissä tekstiyhteyksissä on ensimmäinenn vuosisata ja rinnalla ensisata tai ensisataluku ja alkusataluku, jotka kuitenkin tarvitsevat tukea tekstiyhteydestä ollakseen ymmärrettäviä.

Matemaattisesti ilmaistaessa on yksiselitteisen selvää, mikä on 19. vuosisadan viimeinen ja mikä taas 2000-luvun ensimmäinen vuosi ja vuosikymmen. Matemaattisesti ajatellen vuosisata alkaa ykköseen päättyvällä luvulla ja päättyy nollaan päättyvällä luvulla, siis kuluva vuosisata alkaa vuodesta 1901 ja päättyy vuoteen 2000. Vastaavasti uusi vuosituhat alkaa vuodesta 2001 ja sen ensimmäinen vuosisata päättyy vuoteen 2100. Yleiskielen kannalta hahmotamme kuitenkin vuosikymmenet ja -sadat vuosiluvun ensimmäisten numeroiden mukaan. Siten käytännössä 1900-luvulla tarkoitetaan yleensä jaksoa 1900—1999 ja vuotta 1999 ajatellaan siis usein vuosisadan viimeiseksi vuodeksi. Vastaavasti vuotta 2000 ajatellaan yleensä uuden vuosituhannen ensimmäiseksi vuodeksi, koska vuosiluku alkaa uudella luvulla.

Yleiskielen ja matemaattisesti ilmaisevan kielen voi ennustaa aiheuttavan törmäyksiä ja tulkintaongelmia. Siksi on tärkeätä, että tarkkaa ilmaisua vaativissa yhteyksissä käytetään tarkkoja ilmauksia. Tarkkuutta vaativissa yhteyksissä on siis syytä sanoa vuoden 1999 loppuun mennessä tai vuoden 2000 loppuun mennessä sekä vuoden 2000 alusta alkaen tai vuoden 2001 alusta alkaen. Vuosisadan viimeisestä ja uuden vuosisadan ensimmäisestä vuodesta puhuminen saattaa tuottaa kahdenlaisia tulkintoja. Matemaattisesti ajattelevien on kuitenkin syytä muistaa, että ”tavallinen ihminen” ajattelee tulkinnoissaan vuosiluvun ensimmäisiä numeroita. Tuskinpa moni haluaa viettää vuosituhannen vaihdetta ottaessaan vastaan vuotta 2001.
Kielikello 1/1996
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »