Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2017

Anna-Rosa Polso

Kysyttyä

Voiko menehtyä saappaat jalassa?

Kysymys: Iltapäivälehden lööppitekstissä kirjoitettiin, että mies menehtyi saappaat jalassa.  Eikö tähän yhteyteen sopisi paremmin kuolla?

Vastaus: Kielitoimiston yleiskielen seurantatalkoisiin on tullut useita viestejä siitä, että menehtyä-verbiä käytetään usein varsinkin onnettomuusuutisoinnissa kuolla-verbin synonyymina.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan kuolla-verbin merkitys on ’menettää, heittää henkensä, saada surmansa’, esimerkiksi kuolla vanhuuttaan; kuolla verenvuotoon. Menehtyä-verbin merkitys taas on ’kuolla (hitaasti), nääntyä, riutua, kuihtua’, esimerkiksi menehtyä tautiin, nälkään; menehtyä kuivuuteen.

Eräässä talkookommentissa arvellaan, että kuolla- ja menehtyä-verbien ristikkäinen käyttö saattaisi kertoa ihmisten kielitajun muuttumisesta. Kuolla-verbi koetaan ehkä pelottavana, minkä vuoksi se korvataan sävyltään neutraalimmalla menehtyä-verbillä. Maija Länsimäki on pohtinut kuolemaan liittyviä ilmauksia yli 20 vuotta sitten ilmestyneessä Kielikellon artikkelissaan Voiko sodassa saada iäisyyskutsun? Miten kuoleminen ilmaistaan suomen kielessä (Kielikello 2/1993). Hänen mukaansa kuolla on ”neutraali ilmaus” ja ”siihen liittyvä järkyttävä ja pelottava sävy johtuu asiasta, ei sanasta”.

Kuolla-verbin käyttöä halutaan tietyissä yhteyksissä ehkä tietoisesti välttää. Esimerkiksi lääkäri saattaa pehmentää sanomaansa kertomalla potilaan lähiomaiselle, että potilas on menehtynyt. Menehtyä-verbi tuntuu olevan yleinen myös virallisissa ja asiatyylisissä teksteissä, kuten pelastusviranomaisten tiedotteissa.

Tyyliseikkojen lisäksi verbinvalintaan vaikuttavat vakiintuneet ilmaisutavat. Eräs talkoohavainnon lähettäjä kertoo törmänneensä iltapäivän lööppitekstissä ilmaukseen menehtyi saappaat jalassa. Ilmaisu tuo havainnoijan mieleen konkretian: kuolleella on todella täytynyt olla saappaat jalassa kuolleessaan. Sanonnan alkuperäinen merkitys äkillisestä työn ääreen kuolemisesta on jäänyt epätyypillisen verbinvalinnan alle.

Kuolla- ja menehtyä-verbejä käytetään usein toistensa synonyymeina, mutta niiden käyttö on myös jossain määrin eriytynyt. Siihen, kumpaa verbiä pitäisi kulloinkin käyttää, ei ole yksiselitteistä vastausta. Kuolema on kontekstina tunteita herättävä, ja verbinvalinta riippuukin aina myös siitä, mitä lukijalle tai kuulijalle halutaan tilanteesta kertoa

Kirjoittaja on työskennellyt Kielitoimistossa korkeakouluharjoittelijana kesällä 2017.
Kielikello 4/2017
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »