Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2017

Suomen kielen lautakunta

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen

Suomen kielen lautakunnan kannanotto 4.5.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa raportissaan Gaudeamus igitur – ylioppilastutkinnon kehittäminen (OKM:n julkaisuja 2017:16) äidinkielen ylioppilaskokeen supistamista yhdeksi nelituntiseksi kokeeksi nykyisen kahden kuusituntisen kokeen sijaan. Suomen kielen lautakunta pitää esitystä pedagogisesti perusteettomana ja yhteiskunnan kannalta vahingollisena.

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukiossa opetettavista oppiaineista laaja-alaisin. Tämä näkyy muun muassa opettajan kelpoisuusvaatimuksissa: äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajalta edellytetään opinnot kahdessa eri sisältöaineessa, suomen tai ruotsin kielessä ja kirjallisuudessa. Muiden oppiaineiden opettajan kelpoisuuteen riittää yksi sisältöaine.

Äidinkieli ja kirjallisuus poikkeaa muista oppiaineista myös siksi, että se on paitsi sisältöaine myös kaikkien muiden oppiaineiden oppimisen korvaamaton väline. Koulumaailman ulkopuolella äidinkieli on välttämätöntä kaikelle inhimilliselle toiminnalle. Se luo pohjan, jolle perustuvat käsitteellinen ajattelu, taiteen ja kulttuurin eri muodot kirjallisuudesta lauluun ja teatteriin, tiedon tallentaminen, monipuolinen itseilmaisu – ja lopulta ihmisten keskinäinen vuorovaikutus ja sen varaan rakentuva järjestäytynyt yhteiskunta.

Äidinkieli ja kirjallisuus on sisällöltään erittäin laaja-alainen oppiaine. Kenties helpoiten mieleen tuleva opetuksen sisällön osa on yleiskielen normien opettaminen ja hallinnan harjaannuttaminen. Yhtenäinen yleiskieli on yhteiskunnan toiminnan edellytys, ja työelämässä yleiskielen hallinta on välttämätöntä. Kyky ajatusten kielelliseen ilmaisuun on koko ihmiselämän kannalta keskeinen taito. Koululaisten heikkenevästä kirjoitustaidosta on kuitenkin kannettu jo pitkään huolta.

Yleiskielen hallinnan rinnalla äidinkielen tunneilla opetellaan mm. kriittistä lukutaitoa sekä monipuolisia tekstitaitoja. Nämä taidot ovat välttämättömiä maailmassa, jossa käsitykset ”totuudesta” ja ”todellisuudesta” pirstaloituvat.

Opetussuunnitelma edellyttää äidinkielen ja kirjallisuuden opetukselta niin monipuolisia sisältöjä, ettei niiden hallintaa ole mahdollista arvioida yhden nelituntisen kokeen avulla. Neljä tuntia on myös liian lyhyt aika, jotta kokelas voisi osoittaa lukiossa saavuttamansa laajat äidinkielen taidot sekä kypsyyden jatko-opintoihin. Toisaalta liian yksinkertainen päättökoe myös väistämättä ohjaisi opetusta keskittymään aivan liian valikoituun ja yksipuoliseen osaan opetussuunnitelman edellyttämistä sisällöistä. Siksi oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen koko kirjon mittaaminen yhdellä kokeella ei ole myöskään pedagogisesti mielekäs ratkaisu.

Äidinkielen kokeen osat – nykyisin esseekoe ja tekstitaidon koe, syksystä 2018 alkaen lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe – mittaavat eri asioita: Kummallakin on ohjausvaikutus, joka suuntaa opetusta eri sisältöihin ja valmiuksiin: edellinen ajatusten kielentämiseen ja yhteisen yleiskielen hallintaan, jälkimmäinen tekstien monipuoliseen kriittiseen arviointiin. Kummallakin on ohjausvaikutus, joka suuntaa opetusta eri sisältöihin ja valmiuksiin. Kumman tahansa osan poistamisella olisi kauaskantoisia yhteiskunnallisia seurauksia.

 

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää periaatteellisista ja yleisluonteisista kielenkäytön kysymyksistä.

Ks. www.kotus.fi/kielitieto/kielipolitiikka.

 
Kielikello 2/2017
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »