Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2017

Matti Räsänen

Uutisia

Uusia säädöskielen apuneuvoja julki Smolnassa

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta järjesti helmikuussa 2017 tilaisuuden, jossa julkistettiin uudistettu Svenskt lagspråk i Finland -käsikirja ja Kotimaisten kielten keskuksen uudet säädöskielen ohjesivut. Lisäksi esiteltiin Valtioneuvoston kanslian laatima hyvän virkakielen itseopiskelupaketti.

Säädöskielen ohjesivut

Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Aino Piehl kertoi juuri julkaistuista säädöskielen ohjesivuista (www.kotus.fi/saadoskielenohjeita). Ohjeiston ovat laatineet Kotuksen erityisasiantuntijat Aino Piehl ja Matti Räsänen. Ohjesivuston pääosassa ovat esimerkit. Esimerkkien löytämisessä on auttanut oikeusministeriön laintarkastusyksikkö.

Ymmärtämiseen vaikuttavia kielen piirteitä havainnollistetaan sekä selkeästi muotoilluilla lainkohdilla että sellaisilla, joita on tarpeen parantaa. Jokainen piirre kuvataan lyhyesti, ja siitä annetaan runsaasti esimerkkejä, jotka on selitetty ja perusteltu. Ohjeet auttavat kirjoittamaan asiallista, selkeää ja ymmärrettävää säädöskieltä. Sivustolta saa tietoa siitä, millaiset seikat vaikeuttavat ja mitkä taas helpottavat säädöstekstin ymmärtämistä.

Sivusto on tarkoitettu lainvalmistelijoille, ja sitä päivitetään jatkuvasti. Esimerkit täydentävät Lainkirjoittajan oppaan ohjeita hyvästä säädöskielestä. Uusia esimerkkejä voi myös ehdottaa sivuston ylläpitäjille verkkolomakkeella.

1_17_saadoskielenohjeita-banneri.jpg

Säädöskielen ohjesivuille pääsee suoraan osoitteesta www.kotus.fi/saadoskielenohjeita  tai verkkosivuillamme olevasta Säädöskielen ohjeita -bannerista.

 

Slaf

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Ann-Marie Malmsten kertoi käsikirjan Svenskt lagspråk i Finland (kutsumanimi Slaf) uudistuksista ja päivityksistä (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79143). Teos sisältää ruotsinkielisen lakikielen käytön ohjeistusta, ja sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ruotsinkielisessä säädöskielessä esiintyvien ilmaisujen ja termien käyttöä julkishallinnossa. Käsikirja ajantasaistetaan valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnassa, jonka tehtävänä on edistää Suomessa käytettävän laki- ja hallintoruotsin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Lautakunta toimii myös koordinoivana elimenä valtion viranomaisten ruotsin kielen käyttöä koskevissa kysymyksissä.

Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty

Hallinnon työntekijät kirjoittavat kasapäin erilaisia tekstejä: säädöksiä, ohjeita, muistioita, raportteja, tiedotteita, verkkosivutekstejä ja puheita.  Osa teksteistä suunnataan asiantuntijoille, osa medialle ja osa kansalaisille. Mistä apu näiden tekstien muotoiluun? Yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen valtioneuvoston kansliasta esitteli kirjoittajien apuvälineeksi laadittua verkkojulkaisua Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle (http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/92/cover). Se kannustaa selkeään viestintään, jossa tekstin tavoite ja kohdeyleisö ovat avainasemassa. Teos on julkaistu toukokuussa 2016.

 1_17_Virkakieli.jpg

Säädöskielen ja virkakielen apuneuvoja esiteltiin komeissa puitteissa valtioneuvoston juhlahuoneistossa 2. helmikuuta 2017. Kuva: Bianca Holmberg.
Kielikello 1/2017
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Alkaa tehdä ja alkaa tekemään rinnakkain yleiskielessä (Kielikello 1/2014)
Uusia taivutus- ja oikeinkirjoitussuosituksia (Kielikello 1/2014)

Lue lisää

Julkaisut

29.3.2016
Kielitoimiston sanakirja

Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyi maaliskuun alussa uusi versio.

12.6.2015
Kielitoimiston kielioppiopas

Uusi Kielitoimiston kielioppiopas käsittelee kielen vaihtelua.

Kielitoimisto kouluttaa

25.10.2016
Oikeinkirjoitusta verkossa

Oikeinkirjoituskurssi itse opiskellen omaan tahtiin.

Ajankohtaista

11.10.2016
Tunnustus ansiokkaasta työstä suomen kielen tutkijana

Kotuksen entiselle johtajalle Pirkko Nuolijärvelle kunniapalkinto.

27.6.2016
Mikä kielenpiirre kiinnittää huomiota?

Minkälaisia havaintoja yleiskielen seurantatalkoissa on saatu?

29.3.2016
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto on alkanut kerätä kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »