Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2016

Riitta Korhonen

Kysyttyä

Omistusliitteiden liikakäyttöä

Kysymys: Mikä muoto on autoaansa lauseessa Hän myi autoaansa? Eikö siinä toinen omistusliite ole liikaa?

Vastaus: On. Siinä on yhdistetty muodot autoaan ja autoansa.

Yleiskielisessä asiatekstissä käytetään omistusliitteitä tavallisesti sen verran mallikkaasti, ettei niitä voi pitää pelkkänä katoavana kansanperinteenä. Joissakin yhteyksissä omistusliite kyllä tuntuu menettäneen persoonavoimansa. Minä olen huolissaan -tyyppiset ilmaukset ovat nimittäin yleistyneet minä olen huolissani -tyypin sijaan. Ilmauksen olen huolissaan kaltaisissa tapauksissa 3. persoonan omistusliite -an on kivettynyt eikä viittaa mihinkään tiettyyn persoonaan. Tyyppi ei ole yleiskielen mukainen (näitä ilmauksia on käsitelty Kielikellossa 3/2016).

Toisenlainen 3. persoonan omistusliitteen käytön poikkeama on kaksinkertainen omistusliite:

Hän kaipaa pientä lastaansa (muotojen lastaan tai lastansa sijasta).

Kukapa tuohon korjaamoon autoaansa haluaisi viedä (muotojen autoaan tai autoansa sijasta).

Hän ei löytänyt aikaa perheelleensä (muotojen perheelleen tai perheellensä sijasta).

Koskaan ei voi tietää, mitä elämä tuo tullessaansa (muotojen tullessaan tai tullessansa sijasta).

Esimerkiksi ”löytää aikaa perheelleensä” sisältää tavallaan yhdistettynä yleiskielen mukaiset muodot perheelleen ja perheellensä.

Siis vaikka toisaalla omistusliitteiden käyttö vähenee, toisaalla vallitsee päinvastainen suuntaus. Kaksinkertaisen omistusliitteen sisältävät muodot eivät nimittäin ole mitenkään harvinaisia verkon erilaisilla keskustelupalstoilla, ja satunnaisesti niitä näkee myös asiateksteissä.

Kaksinkertaisen omistusliitteen sisältävät muodot (autoaansa) ovat alkaneet elää omaa elämäänsä. Sinänsä tietysti voisi ilahtua siitä, että omistusliitteitä sentään käytetään, mutta liika on toki liikaa. Kaksinkertaisen omistusliitteen sisältävät muodot eivät siis ole yleiskielen mukaisia.

Kysymys on peräisin yleiskielen seurantatalkoista (ks. www.kotus.fi).
Kielikello 4/2016
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Olin huolissaan sinusta – vai huolissani? (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Alkaa tehdä ja alkaa tekemään rinnakkain yleiskielessä (Kielikello 1/2014)
Uusia taivutus- ja oikeinkirjoitussuosituksia (Kielikello 1/2014)

Lue lisää

Julkaisut

29.3.2016
Kielitoimiston sanakirja

Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyi maaliskuun alussa uusi versio.

12.6.2015
Kielitoimiston kielioppiopas

Uusi Kielitoimiston kielioppiopas käsittelee kielen vaihtelua.

Kielitoimisto kouluttaa

25.10.2016
Oikeinkirjoitusta verkossa

Oikeinkirjoituskurssi itse opiskellen omaan tahtiin.

Ajankohtaista

11.10.2016
Tunnustus ansiokkaasta työstä suomen kielen tutkijana

Kotuksen entiselle johtajalle Pirkko Nuolijärvelle kunniapalkinto.

27.6.2016
Mikä kielenpiirre kiinnittää huomiota?

Minkälaisia havaintoja yleiskielen seurantatalkoissa on saatu?

29.3.2016
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto on alkanut kerätä kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »