Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2016

Tiina Manni-Lindqvist

Nimiuutisia

Hangosta Nuorgamiin – Asutusnimihakemisto verkossa

Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.kotus.fi on avautunut uusi palvelu, Asutusnimihakemisto, josta voi tarkistaa noin 20 000 asutun paikan nimen taivutuksen, suositetun kirjoitusasun ja myös paikan sijainnin.

4_16_asutusnimih.jpg

 

Asutusnimiä joudutaan useimmiten taivuttamaan eri paikallissijoissa: asutaan Helsingissä, ollaan kotoisin Rovaniemeltä, muutetaan Tampereelle. Paikalla oloa tai sijaintia ilmaistaessa voidaan suomen kielessä siis käyttää joko sisä- tai ulkopaikallissijoja.

Asutusnimien paikallissijataivutus vaihtelee paikkakunnittain. Samantapaiset tai aivan samanasuisetkin nimet voivat taipua eri tavoin, toinen ulkopaikallissijoissa (Luvialla, Luvialta, Luvialle) mutta toinen sisäpaikallissijoissa (Laviassa, Laviasta, Laviaan). Taivutuksen yleisohjeen mukaan on hyvä noudattaa kullakin paikkakunnalla käytettyä taivutustapaa. Koska kukaan ei voi hallita koko Suomen paikallisia taivutuskäytäntöjä, on avuksi alettu jo 1970-luvulla koota ns. taivutusluetteloa. Tärkein lähde hakemiston laadinnassa on ollut Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkisto, jonne on tallennettu nimien lisäksi tietoa niiden taivutuksesta. Työn tuloksena ilmestyi vuonna 1990 teos Alastarolla Ylistarossa. Suomen asutusnimet ja niiden taivutus. 2000-luvun alussa kirjan aineisto vietiin sähköiseen muotoon, ja se on julkaistu vuodesta 2004 lähtien Kielitoimiston sanakirjan yhteydessä osana Kielikone Oy:n MOT-sanakirjastoa. Hakemistoa on päivitetty noin kolmen vuoden välein lähinnä kuntaliitosten aiheuttamien muutosten osalta.

Nyt aineisto julkaistaan Kotuksen verkkosivuilla osoitteessa www.kotus.fi/asutusnimihakemisto. Hakemistoa on verkkoversion tekemisen yhteydessä päivitetty edelliskertoja enemmän. Esimerkiksi vanhentuneita toimipaikkojen nimiä on poistettu ja taajamien nimiä ajantasaistettu. Kokonaan uusia asutusnimiä on saatu mm. Svenska ortnamn i Finland -verkkojulkaisun ajantasaisesta aineistosta. Vielä suurempi päivitys on tulossa ensi vuonna, kun kunnille vuonna 2015 tehdyn kyselyn  tiedot saadaan käsiteltyä ja vietyä tietokantaan.

Asutusnimihakemiston aineisto koostuu kuntien, kylien, kaupunginosien ja muiden asuttujen paikkojen nimistä. Mukaan on otettu myös jonkin verran erilaisia toimipaikkojen ja muiden kulttuurikohteiden nimiä. Tilannimiä ei hakemistossa ole.

Hakemiston ensisijaisena tehtävänä on antaa tietoa nimien taivutuksesta, mutta siitä voi tarkistaa myös nimien suositetun kirjoitusasun (Iso Huopalahti, Iso-Syöte, Isomylly) sekä nimien mahdollisen ruotsin- tai saamenkielisen rinnakkaisnimen. Kunnista ja entisistä kunnista on annettu myös asukkaannimitys (kangasalalainen, kaustislainen). Hakemistoa voi käyttää myös sijainnin tarkistamisessa: kunnista kerrotaan missä maakunnassa ne sijaitsevat ja kuntaa pienemmistä asutuksista missä kunnassa ja maakunnassa paikat sijaitsevat.

Uutta hakemistossa ovat karttalinkit Maanmittauslaitoksen Karttapaikkaan. Niiden kautta pääsee katsomaan asutuksen sijaintia karttakuvassa. Noin puolet hakemiston nimistä löytyy Karttapaikasta. Mukana on myös muutamia aineistoa kuvaavia levikkikarttoja.

Hakemistoa päivitetään jatkuvasti. Tekijät toivovatkin käyttäjiltä runsasta palautetta, jotta aineistoa voidaan ajantasaistaa ja sen aukkoja täydentää.

Kirjoittaja toimii Kielitoimistossa nimistönhuoltajana.
Kielikello 4/2016
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Alkaa tehdä ja alkaa tekemään rinnakkain yleiskielessä (Kielikello 1/2014)
Uusia taivutus- ja oikeinkirjoitussuosituksia (Kielikello 1/2014)

Lue lisää

Julkaisut

29.3.2016
Kielitoimiston sanakirja

Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyi maaliskuun alussa uusi versio.

12.6.2015
Kielitoimiston kielioppiopas

Uusi Kielitoimiston kielioppiopas käsittelee kielen vaihtelua.

Kielitoimisto kouluttaa

25.10.2016
Oikeinkirjoitusta verkossa

Oikeinkirjoituskurssi itse opiskellen omaan tahtiin.

Ajankohtaista

11.10.2016
Tunnustus ansiokkaasta työstä suomen kielen tutkijana

Kotuksen entiselle johtajalle Pirkko Nuolijärvelle kunniapalkinto.

27.6.2016
Mikä kielenpiirre kiinnittää huomiota?

Minkälaisia havaintoja yleiskielen seurantatalkoissa on saatu?

29.3.2016
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto on alkanut kerätä kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »