Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2016

Tiina Kelloniemi

Kysyttyä

Muistatteko vai oletteko unohtanut?

Kysymys: Miten teititellään oikein?

Vastaus: Sinuttelua ja teitittelyä ilmaistaan 2. persoonan pronomineilla, verbintaivutuksella ja omistusliitteillä (-si tai -nne). Sinuteltaessa verbi on yksikön 2. persoonassa. Teititeltäessä verbi on monikon 2. persoonassa, vaikka puhuteltavia olisi yksi.

Otatko pullaa? Olet väsyneen näköinen tänään.

Otatteko pullaa? Olette väsyneen näköinen tänään.

Menneen ajan liittomuodoissa pääverbi (partisiippimuoto) on yhtä ihmistä teititeltäessä yksikössä.

Oletteko kuullut uudesta tuotteestamme?

Useampia henkilöitä puhuteltaessa – myös teititeltäessä – pääverbi on monikossa:

Oletteko kuulleet uudesta tuotteestamme?

Teitittelyllä voidaan osoittaa kohteliaisuutta tai muodollista etäisyyttä. Sinuttelua on pidetty suomessa alkuperäisenä puhuttelun muotona. Teitittely koetaan usein vieraaksi, ja muoto on monen mielestä myös vaikea muodostaa. Menneen ajan liittomuoto (oletteko kuullut) onkin itsessään ristiriitainen: apuverbi olla on monikossa (olette) mutta pääverbi yksikössä (kuullut).

Muodostamista voi lisäksi vaikeuttaa se, että teitittely on välillä ollut harvinaista. Asenteet teitittelyä kohtaan vaihtelevat esimerkiksi iän mukaan, eikä selviä puhuttelunormeja ole. Toiset pitävät teitittelyä kohteliaana, kun toiset suorastaan loukkaantuvat, jos heitä teititellään. Mitä vanhempi henkilö, sitä myönteisempää suhtautuminen teitittelyyn usein on. Nuoremmat taas eivät ole tottuneet teitittelemään ja odottavat itsekin harvemmin tulevansa teititellyiksi. Sinuttelukin on kohteliasta, mikäli tilanteessa muuten osoitetaan toisen ihmisen arvostusta.

Kun kirjoituksessa halutaan osoittaa erityistä kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan, voidaan pronomini te kirjoittaa isolla alkukirjaimella. Myös sinä-pronomini voidaan kirjoittaa näin. Yhtä hyvin voidaan kuitenkin käyttää myös pientä alkukirjainta.

Toivomme, että Te, arvoisa asiakkaamme, olette tyytyväinen tilaamaanne tuotteeseen.

Toivomme, että te esimiehenä välitätte tämän tiedon työtovereillenne.

Usein pronominin te tai sinä voi jättää kokonaan poiskin.

Voisitteko välittää viestin, kiitos.

Voit keskeyttää tilauksen, milloin haluat.

Toisen persoonan lisäksi kohteliaisuutta on mahdollista osoittaa – nykyisin jo hieman vanhahtavasti – myös kolmannella persoonalla.

Ottaako rouva pullaa?

Kirjoittaja on työskennellyt harjoittelijana Kielitoimistossa.
Kielikello 3/2016
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Teitittelyn pitkä historia (Vapaasti luettavissa)

Sinä vai te viranomaisviestinnässä? (Vapaasti luettavissa)

Kieli, kohteliaisuus ja puhuttelu (Vapaasti luettavissa)

Sinä vai te? (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »