Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2016

Minna Haapanen

Kielivoimistelua

Ilmari Hakala

Tekniikan ihmeitä

Tunnetko seuraavien tekniikan sanojen merkityksen? Vastaukset ovat sivulla 42.

1. ikäteknologia

2. tasapainoskootteri

3. multikopteri

4. webinaari

5. etähoiva

6. vokseli

7. älylattia

2_16_kielivoimistelu.jpg
Vastaukset:

1. Ikäteknologiaksi nimitettävän teknologian tavoitteena on tutkia ja kehittää hyvän ikääntymisen tukemiseen suunnattuja laitteita (esim. turvalaitteita), palveluja ja ympäristöjä. Ikäteknologia-termin rinnalla voidaan käyttää myös sanoista gerontologia (’tieteellinen vanhuuden tutkimus’) ja teknologia (’tekniikan ja tuotteiden tutkimus ja kehittely’) muodostettua termiä geroteknologia, jota käytetään myös tarkoittamaan alan tieteellistä tutkimusta.

2. Tasapainoskootteri on säh­köl­lä toi­mi­va kaksipyöräinen rullalautamainen kulkuneuvo, jota ohjataan  kehon painonsiirtojen avulla laudalla seisten. Tasapainoskootterin lempinimiä ovat mm. leijulauta ja huuveri (engl. hoverboard; hover ’leijua, leijailla’).  

3. Multikopteri on helikopterimainen ilma-alus, jossa on vähintään kolme kantoroottoria; esimerkiksi neliroottorista multikopteria kutsutaan nelikopteriksi. Pienikokoiset kauko-ohjattavat multikopterit ovat tulleet viime vuosina laajemmin tutuiksi varsinkin ilmakuvia ottavina kuvauskoptereina.

4. Internetissä järjestettävään webinaariin eli verkkoseminaariin kukin osanottaja osallistuu tietoverkon kautta omalta tietokoneeltaan. Osallistujat näkevät esitykset selaimensa kautta ja kuulevat äänen joko tietokoneen kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta. Reaaliaikaiset verkkoseminaarit ovat interaktiivisia, tallennettua verkkoseminaaria voi vain seurata.

5. Etähoivalla eli etähoidolla tarkoitetaan terveydenhoidon asiakkaan hoitoa, ohjausta ja tukemista tietoverkkoja ja muuta tekniikkaa hyödyntäen. Etähoidossa etähoitaja ja asiakas ovat puhe- ja kuvayhteydessä toisiinsa, vaikka ovatkin eri tiloissa. Etähoidossa voidaan tarkkailla asiakkaan terveydentilaa kytkemällä etähoitojärjestelmään erilaisia mittareita, kuten vaaka ja verensokeri- tai verenpainemittari.  Mittareiden keräämät tiedot välittyvät järjestelmän kautta hoitohenkilöstölle. Etähoidosta käytetään epävirallisesti myös sanaa ”virtuaalihoito”.

6. Vokseli (engl. voxel < volymetric pixel) voidaan määritellä ”3D-kuva-alkioksi” eli pikselin (eli kuvapisteen) vastineeksi kolmiulotteisessa avaruudessa. Esimerkiksi tietokonetomografiassa ja magneettikuvauksessa kuvantamislaitteen ihmiskehosta tuottama kuva-aineisto muodostaa kolmiulotteisen vokseleista koostuvan matriisin.

7. Esimerkiksi kouluissa käytettävällä älylattialla tarkoitetaan lattian, kattoon kiinnitetyn projektorin ja liiketunnistimilla varustettujen kameroiden muodostamaa, digitaalitekniikkaa hyödyntävää kokonaisuutta.  Pimennetyn huoneen lattiaan heijastetaan ikään kuin tietokoneen näyttö, jota käytetään oppimisen, leikin ja liikkumisen yhdistävien pelien alustana. Kameroiden avulla rekisteröidyt liikkeet (jalalla napautukset, liu’utukset yms.) saavat pelit toimimaan. – Hoitokodeissa tms. käytettävää, liikkumisen rekisteröivää (ja tarvittaessa hälyttävää) ”älylattiaa” tulisi mieluummin kutsua sensorilattiaksi tai turvalattiaksi.

 

Lähteitä:

Kielitoimiston sanakirja, Tietotekniikan termitalkoot, Ikäteknologiasanasto (KÄKÄTE-raportteja 3/2014), Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokanta, Tekniikan Maailma 3/2016 ja 10/2016.
Kielikello 2/2016
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »