Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2016

Sari Maamies

Suomen kielen lautakunta

Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen?

Suomen kielen lautakunta käsitteli sanan evankelisluterilainen/evankelis-luterilainen oikeinkirjoitusta kokouksessaan 13.5.2016.

Lautakunta on vuonna 1986 suosittanut, että sana kirjoitetaan yhteen ilman yhdysmerkkiä, evankelisluterilainen. Nyt lautakunta päätti muuttaa suositusta niin, että molemmat kirjoitustavat ovat mahdollisia: evankelis-luterilainen tai evankelisluterilainen.

Suomen kielen lautakunta otti yhdysmerkin tarpeellisuutta koskevan oikeinkirjoituskysymyksen uudelleen käsittelyyn, koska suosituksesta huolimatta sanan oikeinkirjoitus ei ole vakiintunut. Yksi syy siihen on kirkon nimen kirjoitustapa Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kahtalainen käytäntö herättää kysymyksiä, kun olisi osattava kirjoittaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko mutta evankelisluterilaiset piispat ja evankelisluterilainen uskonnon opetus

Yhdyssanoja kirjoitettaessa ilmaistaan viivan avulla, ovatko yhdyssanan osat samanarvoiset eli rinnasteiset (parturi-kampaamo) vai määrittääkö alkuosa jälkiosaa (marjamehu, hedelmämehu). Kirkkohallitukselta saadun lausunnon mukaan nimi Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarkoittaa ’luterilaisella tavalla evankelisten ryhmää Suomessa’. Yhdyssanan osat eivät näin ollen ole

samanarvoiset eli rinnasteiset ja kirjoitusasu olisi evankelisluterilainen. Se on kuitenkin  rakenteeltaan poikkeuksellinen, koska pääsana on ennen määriteosaa.

Viivan käyttöä kirkon nimessä puoltavat paitsi vakiintuneisuus myös mm. kirkon kaksikielisyys (ruotsinkielisessä nimessä viiva on välttämätön), oikeudellinen näkökulma (nimenmuutos aiheuttaisi muutostarpeen kymmeniin lakeihin perustuslaista lähtien) sekä historiallinen jatkuvuus ja identiteettisyyt.

Suomen kielen lautakunta katsoi, että vaikka viivattomalle kirjoitusasulle on perusteita, kirkon nimi joka tapauksessa tukee viivallista kirjoitustapaa. Viivatonkin kirjoitustapa on silti vähitellen yleistynyt, ja se on käytössä myös eräissä vakiintuneissa erisnimissä. Vain jommankumman muodon suosittaminen ei siis johda hyvään lopputulokseen, minkä vuoksi on syytä hyväksyä sanan oikeinkirjoituksen kahtalaisuus. Kielenkäyttäjän kannalta on tässä tapauksessa parempi, että hän voi valita, kumpaa tapaa noudattaa.

Sana evankelis-luterilainen voidaan lyhentää ev.lut. (tai ev.-lut.). Yhdysmerkkiä ei tarvitse merkitä lyhenteeseen, vaikka sitä koko ilmauksessa käytettäisiinkin.
Kielikello 2/2016
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Evankelisluterilainen: suosituksen taustaa (Vapaasti luettavissa)

Evankelis- ja luterilainen (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »