Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2015

Riitta Eronen

Kielivoimistelua

Ilmari Hakala

Emoji ja unimuna

Tunnetko nämä vuoden 2015 aikana Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan poimitut sanat? Ne sisältyvät Kotuksen Vuoden sanapoimintoihin, ja osa niistä on valittu myös Kotuksen verkkosivujen Kuukauden sanoiksi.

1. aavepyörä

2. emoji

3. hoivataide, hoitotaide

4. hotspot  

5. marjakartta

6. muttura, miesnuttura

7. soolomatkailu

8. unimuna, uniputki

 

Vastaukset  

1) Aavepyörä (nimityksiä myös haamupyörä ja muistopyörä) on liikenteessä kuolleen pyöräilijän muistoksi turmapaikalle sijoitettu valkoinen pyörä (aavepyörä oli Kotimaisten kielten keskuksen valitsema Kuukauden sana elokuussa 2015).

2) Emoji  (jap.) on kuvamerkki, joita käytetään varsinkin sosiaalisen median viestinnässä. Osa emojeista on standardoitu, ja Oxford Dictionaries on valinnut vuoden 2015 sanaksi maailman suosituimman emojin ”ilon kyyneleet”.

3) Hoiva- eli hoitotaiteella tarkoitetaan hoitolaitoksiin tarjottavaa taidetta, esim. teatteriesityksiä, joiden suunnittelussa on otettu huomioon erilaiset hoitotilanteet ja hoidettavien erityisvaatimukset.

4) Englannin sana hotspot alkoi esiintyä turvapaikanhakijoista kertovissa suomenkielisissäkin uutisissa kesällä 2015. Suomenkielinen vastine tässä yhteydessä on  järjestelykeskus (Kuukauden sana syyskuussa 2015). Hotspotilla on lukuisia muitakin merkityksiä. Sananmukaisesti se tarkoittaa vain ’kuumaa pistettä’.

5) Luken eli Luonnonvarakeskuksen suunnitelmissa on mobiililaitteella toimiva marjakartta, jonka on tarkoitus näyttää hyvät marja- ja sienipaikat.

6) Muttura eli miesnuttura tarkoittaa miesten nutturakampausta. 

7) Soolomatkailu onmatkustelua yksin joko omatoimisesti tai valmismatkan yhteydessä.

8) Unimuna eli uniputki on eräänlainen lepopaikkana toimiva kapseli (engl. sleep pod, sleeping pod), joita on Helsinki-Vantaan lentoasemalla (Kuukauden sana lokakuussa 2015).

4_15_unimuna.jpg

 
Kielikello 4/2015
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Kielikello

Kielikello-lehti siirtyy vuoden 2018 alusta kokonaan verkkoon vapaasti luettavaksi. Samalla lehti lakkaa ilmestymästä painettuna.

Kielikellon arkisto

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien. Aineisto on vapaasti luettavissa, mutta sen käyttöön sisältyy ehtoja:
KIELIKELLON ARKISTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »