Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2015

Mikko Juvonen ja Janne Kauppi

Kielivoimistelua

Hakala, Ilmari

Tuottavuusloikka sote-portailla

Yhteiskunnan rakennemuutokset, politiikan ja talouden liikkeet sekä muut uudistukset tuottavat usein myös uusia sanoja. Niiden merkitys ei aina ole kovinkaan helposti pääteltävissä, ja joskus esimerkiksi vain organisaation sisäisiksi tarkoitetut  lyhenteet saattavat päätyä julkiseen käyttöön. Seuraavat sanat liittyvät mm. hallitusohjelmaan ja muihin hallituksen hankkeisiin, koulutukseen ja talouteen. Tiedätkö, mitä ne tarkoittavat?

1.      KEHU-hanke

2.      sote-portaat

3.      ilmiöopetus

4.      bulevardisointi

5.      siltarahoitus

6.      osaamispiste

7.      matkustajatuonti

8.      tuottavuusloikka

 

Vastaukset

1. KEHU-hanke on lyhenne sanoista keskushallinnon uudistushanke. Hankkeessa valtion ylimmät virat tulevat valtioneuvoston yhteisiksi ja työtapoja sekä hallinnollisia rakenteita muutetaan. Tavoitteena on parantaa hallituksen ja muun valtionhallinnon päätöksenteko- ja toimintakykyä.

2. Sote-portaat on kolmivaiheinen malli sote-uudistuksen toteuttamisesta askel askeleelta. Mallin mukaan ensin siirretään julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantovastuu maakunnille. Sitten keskitetään myös palveluiden rahoitus näihin maakuntiin. Viimeiseksi laaditaan yksityisille ja julkisille palveluntarjoajille yhteiset kriteerit palveluntuottajaksi pääsemisestä.

3.Ilmiöopetus on perinteisiä oppiainerajoja ylittävä opetustapa, jossa oppilaat etsivät itse tietoa opetettavasta aiheesta. Siinä opetuksen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Esimerkiksi ilmastonmuutosta voidaan tarkastella eri näkökulmista.

3_15_kielivoimistelu.jpg

4. Bulevardisoinniksi kutsutaan suurten, kaupunkien keskustaan johtavien moottoritiemäisten liikenneväylien muuttamista leveiksi, asutuksen ja liiketilojen ympäröimiksi puistokaduiksi.

5. Siltarahoitus on mainittu usein Kreikan talouskriisiä koskevissa uutisissa. Sillä tarkoitetaan lyhytaikaista lainaa, jonka tarkoitus on lisätä maksuvalmiutta. Siltarahoituksen avulla Kreikka on pystynyt maksamaan erääntyviä lainojaan sekä välttämättömiä menojaan.

6. Osaamispiste on ammatillisessa perustutkinnossa osaamisen laajuutta ilmaiseva yksikkö. Osaamispisteet korvaavat aiemmin käytössä olleet opintoviikot.

7. Matkustajatuonnista on kyse silloin, kun yksityishenkilö tuo alkoholia ulkomailta, esimerkiksi Virosta Suomeen.

8. Tuottavuusloikalla (tai tuottavuushypyllä) tarkoitetaan julkisten palvelujen ja yksityisen sektorin tuottavuuden tuntuvaa lisäämistä. Tuottavuusloikka yritetään saavuttaa esimerkiksi digitalisaation avulla sekä vähentämällä byrokratiaa ja pidentämällä työaikaa.

 

Kirjoittajat ovat työskennelleet Kotimaisten kielten keskuksessa korkeakouluharjoittelijoina vuonna 2015.
Kielikello 3/2015
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »