Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2015

Riitta Eronen

Pääkirjoitus

Lähikuvassa virkakieli

Kielitoimiston työssä on erityisesti 1970-luvulta alkaen panostettu virkakielen huoltoon ja sen tarpeista lähtevään koulutukseen. Käytännössä työ ulottuu säädöskielen tutkimuksesta nimistöä koskeviin lausuntoihin ja EU-kääntäjien kouluttamisesta virastojen viestinnässään käyttämien kirjepohjien muokkaamiseen. Paljon muustakin on kyse, mikä selviää Aino Piehlin ja Annastiina Viertiön kirjoituksesta, joka on osa Kielitoimiston 70-vuotisjuhlavuoteen liittyvien artikkelien sarjaa. 

Virkakielen huollon ja koulutuksen tavoitteena ovat hyvät tekstit. Virkakieleltä edellytetään asiallisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Nämä kolme sanaa ovat tulleet tutuiksi virkakielen parissa työskenteleville ja suurelle yleisöllekin eräiden uutiskynnyksen ylittäneiden kieliasioiden myötä. Ulla Tiililä avaa sanojen merkityksiä ja huomauttaa myös erosta käsitteiden kieli ja kielenkäyttö välillä. Tässä Kielikellossa kirjoituksesta toiseen kulkee muutenkin punaisena lankana se, että ei ole olemassa vain yhtä virkakieltä, vaan eri yhteyksissä tarvitaan erilaisia lähestymistapoja ja siis myös erilaisia kielenkäyttötapoja. On eri asia perustella päätöstä lakitekstiin viitaten kuin viestittää uudesta ohjeesta Twitterissä. Jälkimmäisenkin kielenkäyttötavan hallitsemisella on merkitystä, sillä viranomaiset toimivat nykyään myös sosiaalisessa mediassa.

Lähelle virkakielen arkea on päästy vuoden 2015 alussa käynnistyneen virkakielikampanjan yhteydessä. Kotimaisten kielten keskus on tarjonnut apua ja välineitä kampanjaan mukaan tulleille virastoille ja tehnyt yhteistyötä niiden kanssa. Hankkeesta ovat kiinnostuneet myös kielentutkijat: Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijoiden kurssilla on käsitelty työelämän tekstejä ja otettu lähilukuun virkakielikampanjassa mukana olevien virastojen tekstejä.   

Hyvään kieleen ja kielenkäyttöön tähdätään tietysti muidenkin kuin viranomaisten teksteissä. Tämän lehden kirjoituksissa kerrotaan, millaista on editoivan toimittajan työ ja miten toimittajat suhtautuvat kielenhuoltoon. Kiintoisa on myös tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseen perustuva selvitys siitä, miten moniin suuntiin polveilevasta haastattelusta syntyy toimittajan käsissä lehtikirjoitus. Kielitoimiston kouluttajat taas ovat usein saaneet vastata kysymykseen, miten paljon haastateltavan sanomisia voi lehtijutussa muuttaa.

Virkakieltä ja median kieltä yhdistää usein tarve yleistajuistaa vaikeita asioita. Kampanjan yhteydessä on kerätty virkakielen parantamiseen liittyviä onnistumistarinoita, joita esitellään Kotuksen verkkosivuilla ja joihin palataan vielä Kielikellon seuraavassa numerossa. Tarinoista mainittakoon Kelan ja Selkokeskuksen yhteistyönä laatimat sosiaaliturvaa koskevat selkokieliset esitteet, jotka ovat tarpeen monille kielenkäyttäjäryhmille ja jotka on myös helppo kääntää eri kielille.

Viranomaisviestinnän monimuotoisuudesta löytyy esimerkkejä menneiltäkin vuosilta. Yhtenä hilpeänä onnistumistarinana voisi pitää sitä, että Helsingin virkistysalueilla liikkuva kohtaa yhä kylttejä, joissa runomuodossa kehotetaan suojelemaan luontoa: ”Päin mäntyä käy sen ihmisen tie, ken jätteet ja roskat metsään vie!” ”Jos armaalles lupaat sä tähdet ja kuun, anna rauhassa olla luonnon muun!” Tämäkin oli osa Helsingin kaupungin virkamiesten viestintää jo 1960-70-luvuilla.
Kielikello 3/2015
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »