Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2015

Suvi Syrjänen

Kysyttyä

Käskeä ja käskyttää

Kysymys: Miksi on alettu käyttää käskyttää-sanaa käskemisen sijaan?

Vastaus: Käskyttää-verbin käyttö on laajentunut sotilaskielestä yleiskieleen. Kielitoimiston sanakirjassa se selitetään sotilaskieleen tai sotilasalaan kuuluvaksi: ”antaa johonkin tarvittavat käskyt”, esimerkiksi hyökkäyssuunnitelman käskyttäminen joukoille. ‒ Sotilasalalla ja esimerkiksi poliisissa käskyttäminen on vakiintunut toimintamalli, jossa käytetään yleensä harjoiteltuja, ennalta sovittuja ja lyhyitä käskyjä.

Sanaa käskyttää on kuitenkin alettu käyttää yleiskielessäkin ja joskus myös käskeä-verbin synonyymina, esimerkiksi käskyttää alaisiaan tai käskyttää koira hyppäämään esteen yli. Raja käskyttämisen ja käskemisen merkitysten välillä on hämärtynyt, ja siksi niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan.

Sotilaskielestä yleiskieleen on siirtynyt muitakin sanoja, esimerkiksi verbit rekrytoida ja panostaa. Rekrytoimisella on tarkoitettu alun perin miehistön ottamista sotaväkeen, mutta nykyisin työntekijöiden palkkaamista mihin tahansa työhön. Panostaa tarkoittaa sotilaskielessä (esim. kiväärin) täyttämistä tai varustamista panoksella tai panoksilla, mutta nykyisessä yleiskielessä varojen, työvoiman tms. kohdistamista tai keskittämistä johonkin; yhtiö voi esimerkiksi panostaa tuotekehittelyyn. Tämä ilmaus on arkityylisen ruotsista lainatun verbin satsata vastine.

Myös substantiivi strategia on laajentunut sotilasalalta sodankäyntitaitoa tai sodanjohtotapaa tarkoittamasta yleiskieleen, jossa se merkitsee ’perusluonteista toimintasuunnitelmaa’, esimerkkinä tästä taloyhtiön strategia.


Kirjoittaja työskenteli Kielitoimiston ohjepankki -hankkeessa

Lasse Koskela on kirjoittanut aiheesta Kotus-blogissa (www.kotus.fi, Käsky ja käskytys, 13.9.2012)
Kielikello 1/2015
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »