Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2014

Laura Ukskoski ja Maria Vanhanen

Kielivoimistelua

Ilmari Hakala

Pähkinä kielipoliiseille

Valtionhallinnon virastojen ja laitosten nimien ja niiden lyhenteiden käyttäminen voi olla hankalaa mm. siksi, että samanhahmoinenkin sana voi olla joko erisnimi tai yleisnimi ja lyhenne voidaan lukea eri tavoin. Seuraavaan tekstiin on tahallisesti piilotettu virheellisiä muotoja. Löydätkö nämä kymmenen kohtaa?    

Poliisi on Sisäasiainministeriön (SM) alainen organisaatio, joka turvaa ja ylläpitää oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä sekä ennaltaehkäisee, selvittää ja saattaa syyteharkintaan rikoksia. Poliisin toiminta on tulosohjattua, ja sitä arvioidaan osana valtiokonsernia. Tulokset ja tilinpäätökset raportoidaan valtioneuvostolle ja Eduskunnalle.

Poliisin organisaatio on kaksiportainen: poliisihallitus johtaa ja ohjaa sen alaisuudessa toimivien Poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden operatiivista toimintaa. Nämä valtakunnalliset yksiköt ovat keskusrikospoliisi (krp), Suojelupoliisi (Supo) ja Poliisiammattikorkeakoulu (PolAmk). Krp torjuu ja tutkii vakavaa kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammattimaista ja taloudellista rikollisuutta sekä kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä. Supon tehtävänä on torjua ja tutkia valtio- ja yhteiskuntajärjestystä vaarantavia hankkeita ja rikoksia yhdessä tullin, Rajavartiolaitoksen (Ravio), Maahanmuuttoviraston (Mavi) sekä kansainvälisten turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen kanssa. PolAmk puolestaan vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista ja opiskelijavalinnoista, poliisialan tutkinto-, johtamis- ja täydennyskoulutuksesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

(Tekstin asiatiedot on poimittu osoitteesta www.poliisi.fi.)

 3_14_kielivoimistelu.jpg

Vastaukset

1. Sisäasiainministeriön nimi lyheni vuonna 2013 muotoon sisäministeriö. Kaikkien ministeriöiden nimetkirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Niiden alkukirjaimiin perustuvat kirjainlyhenteet ovat isokirjaimisia, joten lyhenne SM on oikein.

2. Ministeriöiden alaisten  valtion laitosten ja virastojen nimet  kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, joten poliisihallituksen sijaan   Poliisihallitus.

3. Poliisilaitos-sanalla ei tässä viitata varsinaiseen hallinnon toimielimeen, tiettyyn virastoon, vaan laitoksiin yleisesti, joten poliisilaitokset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

4. Valtion ylimpien hallintoelinten nimet, kuten eduskunta, valtioneuvosto ja korkein oikeus, kirjoitetaan ministeriöiden tapaan pienellä alkukirjaimella.

5. Keskusrikospoliisin lyhenne KRP on alkukirjaimista muodostettu, kirjaimittain luettava koostelyhenne. Vaikka keskusrikospoliisi kirjoitetaankin pienellä alkukirjaimella, lyhenne on silti isokirjaiminen, koska kaikki julkishallinnon nimien kirjainlyhenteet kirjoitetaan kokonaan isoin kirjaimin

6. Keskusrikospoliisin tapaan myös suojelupoliisi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Suojelupoliisin lyhenne on isokirjaimisena SUPO, mutta koska se on lyhennesana (eli lyhenne, joka voidaan lukea sanana), siitä voidaan käyttää myös pienikirjaimista lyhennettä supo. Käytössä on myös perinteisesti erisnimeksi hahmotettu muoto Supo.

7. Lyhenteet, joissa on sekaisin isoja ja pieniä kirjaimia, ovat hankalia käyttää, eikä niiden muodostaminen ole suositeltavaa. Niitä on kuitenkin esimerkiksi tutkintonimikkeiden lyhenteissä ja vanhastaan  esimerkiksi urheiluseurojen, alkuaineiden ja säädösten lyhenteissä. Lyhenne PolAmk kirjoitetaan mieluummin  muodossa Polamk, vaikka suositeltavinta on aina käyttää lyhenteen sijasta koko nimeä.

8. Ministeriöiden alaiset valtion laitokset ja virastot, kuten Tulli viranomaisen nimenä, kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Yleisnimenä tulli kirjoitetaan kuitenkin pienellä (esim. päästä tullista läpi).

9. Ravio ei ole Rajavartiolaitoksen käyttämä lyhenne. Kun nimi on riittävän ytimekäs, ei lyhenteelle ole tarvetta.

10. Maahanmuuttovirasto käyttää lyhennettä Migri, joka perustuu englannin kielen sanaan migration = muutto, vaellus. Mavi on Maaseutuviraston lyhenne.

Kielipähkinän laatijat ovat työskennelleet harjoittelijoina Kielitoimistossa.
Kielikello 3/2014
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »