Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2014

Inga-Britt Uusitalo

Vähemmistökielet

Meänkielen revitaliseerinkiä

Meänkieli  on yksi  Ruotsin virallisista vähemmistökielistä. Se  on kehittynyt Pohjois-Ruotsissa puhutusta  suomesta, mistä syystä suomenkielisten  on melko helppo ymmärtää sitä. Miten saada kieli säilymään? Siitä kertoo yksi meänkielen ahkerista  käyttäjistä.

Täälä Tornionlaaksossa  tehthään paljon töitä ette säilyttää ja kehittää meänkieltä. Meilä oon esimerkiksi vilkas raatio, Meänraatio, jossako oon meänkielisiä lähätyksiä viis päivää viikossa. Ohjelmat oon kaikkia uutisista reportaashiin, kaikki varvattu musikin kansa. Meänraatio yrittää saaja nuorempaaki väkeä kuuntelheen heän ohjelmia ja net oon kansa ottanheet kaksi nuorempaa vaimoa töihiin. Sitä paitti Meänraatio tekkee aktiiviä työtä ette saaja nämät nuoret kehittämhään heän ommaa kieltä.  Joka perjantai oon ohjelma nimeltä Finnmix johonka saapii soittaa ja toivoa terhveisiä ja musikkia ja kerran kuukauvessa oon kansa popylääri suoralähätys, Kielinurkka, johonka kuunteliat saavat soittaa ja kysyä kielistä ja komenteerata kieliä. Tässä oon silloin ennen kaikkia kyse meänkielestä ja suomenkielestä. Kaikki mennee tietenki kansa kuunella webbilä. Tämä työ mitä tehhään Pajalan raatiostyytiossa oon jättiläisen suuresta arvosta!

Meilä oon Tornionlaakson teatteri Pajalassa jossako pelathaan teatteria niin meänkielelä, suomenkielelä, saamenkielelä ko ruottinkielelä.  Tietenki olis vielä parempaa jos tämä teatteri saattas vielä enämpi prufileerata itteänsä ja aivan käyttää meänkieltä ja suomenkieltä, elikkä jos joka työläinen hallittis näitä kieliä. Täälä Tornionlaaksossa oon monta musikkiryhmää joistako Raj-Raj band ja Meänland band oon net nuoremat musikkiryhmät jokka enniiten käyttävät meänkieltä heän repertuaarissa. Sitten oon tietenki semmosia artistia jokka laulavat meänkielelä silloin tällöin.

Avisia joka tullee ulos joka päivä meilä ei ole. Sen siihaan meilä oon Meänmaan avisi jonka Meänmaan föreninki antaa ulos ja Met avisi jonka STR-T, Tornionlaaksolaiset, antavat ulos. Nämät avisit tulevat ulos nelisen kertaa vuessa. Ja Haaparannlehessä oon pikkunen kolymni joka viikko meänkielelä.

Kääntäjillä oon paljon töitä koska monet virastot antavat informasuunia meänkieleläki ja täälä oon monta kirjailiaa jokka kirjottavat päänäns meänkielistä literatyyriä. Meänkielelä annethaan ulos niin sanakirjoja ko runoja ja rumania. Monessa paikkaa piethään kielikylpyjä ja Pajalassa oon aukastu esikouluosasto joka oon kolmikielinen. Sielä oon innokas persunaali joka puhhuu niin meänkieltä, suomenkieltä ko ruottinkieltä. Koulun ala-astheela oon luokka joka oppii meänkieltä ja kuuenella luokala oon neljä lasta jokka oppivat meänkieltä.

Nämät ylhäälä mainitut esimerkit ei ole ko yks pikkunen osa kaikista mitä tehhään ette revitaliseerata meänkieltä.  Riittävätkos sitten nämät meän tehtävät ette saaja kielen säilymhään ja kehittymhään?

Kirjoittaja on toimittaja.

Aiheesta lisää

Harri Mantila: Meänkieli, yksi Ruotsin vähemmistökielistä. – Kielikello 3/2000.

 
Kielikello 2/2014
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Meänkieli, yksi Ruotsin vähemmistökielistä (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »