Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2014

Erkki Kolehmainen

Kotoistushanke laajenee sekä sisällöltään että toteutusalustoiltaan

Kotoistushankkeen ja sen kansainvälisen isovelihankkeen (Unicoden Common Locale Data Repository, CLDR) tavoitteena on tuoda tietojärjestelmissä toteutettavat käytänteet ja terminologia mahdollisimman lähelle sitä, mihin käyttäjät ovat omassa kieli- ja kulttuuriympäristössään tottuneet. Kansainvälisessä hankkeessa ovat nyt mukana kaikki merkittävät ohjelmistoyritykset, kun myös Microsoft osallistuu tästä lähtien kansainväliseen CLDR-kehitykseen. Tähänkin asti Microsoft on pääsääntöisesti toteuttanut antamamme suomea koskevat suositukset.

Kotoistushanke on osallistunut CLDR:n ohella moniin eri tietotekniikan standardointiprojekteihin. Alussa hanke keskittyi suomenkielisen käyttäjäkunnan tarpeisiin, mutta nykyisin se kattaa myös suomenruotsin. Tänä keväänä hankkeessa tuettuihin kieliin oli tarkoitus lisätä myös Suomessa puhutut saamen kielet. Tässä on osittain onnistuttukin EU:n tukeman, yhteispohjoismaisen Sámi Giellagaldu -projektin ansiosta, etenkin pohjoissaamen osalta. Sen sijaan inarinsaamen tiedot ovat vielä perin puutteelliset ja koltansaamen tiedot puuttuvat kokonaan. Projektin jatkosta kansallisella tasolla ei ole varmuutta.

Lähes kaikissa tietojärjestelmissä on nykyisin toteutettu ns. universaalimerkistö, johon kuuluu jo yli 100 000 merkkiä kaikkiaan noin sadasta eri kirjoitusjärjestelmästä. Näillä pystytään käsittelemään yhdessä mitä tahansa monikielistä aineistoa. Toteutusten hallittavuus paranee kuitenkin sillä, että merkistö ryhmitellään loogisiin osiin. Niinpä esimerkiksi suomen kielelle on määritelty niin sanottu perusmerkistö, jonka kirjaimet tarvitaan suomenkielisen tekstin oikein kirjoitusta varten. Tähän perusmerkistöön (abcdefghijklmnopqrsštuvwxyzžåäö) tai sen lajittelujärjestykseen (nykyisin v ja w erikseen, mutta s ja š sekä z ja ž yhteen) ei ehdoteta muutoksia. Sen sijaan Kotoistushankkeen ohjausryhmä ehdottaa nyt laajennettavaksi lisämerkistöä, jota tarvitaan muun muassa vieraskielisten nimien kirjoittamiseen sanomalehdissä ja esimerkiksi väestörekisterissä.

Uudeksi lisämerkistöksi ehdotetaan valikoitua osajoukkoa vuonna 2008 vahvistetun kansallisen näppäimistöstandardin SFS 5966 tukemasta kirjainvalikoimasta. Tähän valikoimaan kuuluvat latinalaisaakkosin kirjoitettujen EU-kielten ja rajoitetusti EU-asioihin hyväksyttyjen alueellisten ja vähemmistökielten nykykäytössä olevat kirjaimet sekä muita kirjoitusjärjestelmiä käyttävien EU-kielten (bulgaria ja kreikka) latinaistamiseen tarvittavat kirjaimet. Näiden lisäksi valikoimaan kuuluvat EU:n ulkopuolisten pohjoismaisten pääkielten (norja ja islanti) ja alueellisten ja kansallisten vähemmistökielten kirjaimet. Lisämerkistöön mukaan otettavaksi esitetään tässä ehdotuksessa myös turkin kielen kirjoittamiseen tarvittavaa merkistöä.

Lisämerkistön laajentamista koskevaan ehdotukseen toivotaan nyt kommentteja. Mielipiteensä ehdotuksesta voi ilmaista kuka tahansa.  Kaikki ehdotukseen sisältyvät kirjaimet, joille kullekin annetaan myös esimerkkikieli, esitetään avoimessa kannanottopyynnössä, joka löytyy osoitteesta kotoistus.fi. Kannanotot tulee esittää mitä pikimmin.

Kirjoittaja on Kotoistushankkeen ohjausryhmän konsultti.
Kielikello 2/2014
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Tietojärjestelmien kotoistus – yhteistyötä ja unilukkarina toimimista (Vapaasti luettavissa)

Uusi suomalainen näppäimistö SFS:n lausuntokierrokselle (Vapaasti luettavissa)

Tietotekniikan merkintöjen määrittely alkanut (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »