Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2013

Sari Maamies

Kysyttyä

Lähtemisen historiaa

Kysymys: Miten selitetään muodot lähti ja läksi?

Vastaus: Lähteä-verbin imperfektimuoto läksi on historiallisesti vanhempi kuin lähti. On oletettu, että läksi-muotoa on edeltänyt muoto läkti, jossa on tapahtunut äänteenmuutos ti > si. Eräässä kielen kehityksen vaiheessa nimittäin t muuttui s:ksi i:n edellä. Sama muutos on tapahtunut mm. sanoissa käsi ja  vesi sekä huutaa-verbin imperfektimuodossa huusi. Jos t:tä on seurannut jokin muu vokaali kuin i, t on säilynyt, esim. käte-nä, vede-ksi, huuta-vat.

Myöhemmin on tapahtunut muutos, jossa t:n vieressä oleva k on muuttunut h:ksi. Näin on käynyt mm. sanan yksi (< ykti) taivutusmuodoissa: t on säilynyt muun vokaalin kuin i:n edellä (ykte-), mutta t:n vieressä sijainnut k on muuttunut h:ksi: esim. yhtenä (< ykte-), lähtevät (< läkte-), tehty (vrt. teke-vät).

Tämän kt > ht -muutoksen jälkeen imperfektimuodot läksi, läksit jne. ovat poikenneet muista lähteä-verbin muodoista, minkä vuoksi myös imperfekti on vähitellen muuttunut muiden muotojen mallin mukaan ht:lliseksi: lähti, lähdin. Vanha ks:llinen läksi-muoto on kuitenkin jäänyt rinnalle elämään etenkin murteisiin, mutta jonkin verran sitä käytetään myös yleiskieliseksi tarkoitetuissa teksteissä. 
Kielikello 4/2013
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Miksi ylti ja ylsi mutta ei tieti ja tiesi (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »