Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2013

Raija Moilanen

Kysyttyä

Iphoneista

Kysymys: Miten tuotenimi iPhone kirjoitetaan tekstissä, ja miten sitä taivutetaan?

Vastaus: Tuotenimeen iPhone voidaan soveltaa suomen kielen lautakunnan yritysnimistä antamaa suositusta (ks. Kielikello 2/2001), jonka mukaan iso kirjain nimen keskellä vaihdetaan pieneksi, jos kyseessä on yhdyssanan tyyppinen ilmaus ja jälkiosa on yleisnimi (yleissana). Phone katsotaan englanninkieliseksi yleissanaksi, joka vertautuu suomenkielisiin yleissanoihin, esimerkiksi sanoihin lasku, puhelin jne.

Sanaan phone voidaan liittää i kahdella eri tavalla sen mukaan, miten nimeä tulkitaan. Se voidaan tulkita yhdyssanaksi, jossa lyhenteen kaltainen alkuosa erotetaan englanninkielisestä yleissanasta phone yhdysmerkillä. I on iso, koska kyse on tuotenimestä. Kirjoitetaan siis I-phone.

Jos nimeä pidetään yhtenä kokonaisuutena, alkukirjain on iso ja p vaihdetaan suosituksen mukaisesti pieneksi eli kirjoitetaan Iphone.

Näiden kahden kirjoitustavan rinnalla käytössä pysyy varmasti myös iPhone, jolloin kysymyksiä synnyttää alkukirjaimen muoto virkkeen alussa. Yksi keino on yrittää muuttaa sanajärjestystä, ettei tarvitse aloittaa virkettä pienellä alkukirjaimella. Toinen mahdollisuus on kirjoittaa nimi muodossa I-phone tai Iphone ja kirjoittaa samalla tavoin koko tekstissä.

Nimeä iPhone (I-phone, Iphone) suositetaan taivuttamaan tekstissä samalla tavoin kuin vastaavantyyppisiä sanoja genre ja ale, vaikka se ääntyy eri tavalla kuin kirjoitetaan. Sanoja genre ja ale taivutetaan kuten sanaa nalle eli monikon genetiivissä nallejen, genrejen, alejen; samoin taivutetaan iPhonejen, iPhoneista. Vastaavat yksikkömuodot ovat iPhonen ja iPhonesta.
Kielikello 4/2013
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Yritysnimien oikeinkirjoitus (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »