Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2013

Ulla Horstia

Sanakirjoja maahanmuuttajille

Kotimaisten kielten keskuksessa on aloitettu hanke, jonka tavoitteena on tuottaa maahanmuuttajakielten sanakirjoja. Ensimmäisenä on tekeillä suomi–somali-sanakirja.

viiva.gif

Kotimaisten kielten keskuksessa käynnistettiin vuoden 2011 alussa maahanmuuttajasanakirjaprojekti, jonka tavoitteena on luoda suomi – vieras kieli -sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin. Vastaavantyyppisiä sanakirjoja (Lexin) on muissa Pohjoismaissa julkaistu jo 1970-luvulta alkaen.

Maahanmuuttajasanakirjan ensimmäiseksi kohdekieleksi valittiin somali, koska somalinkieliset maahanmuuttajat ovat Suomen kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä. Yhtään laajaa suomi–somali-sanakirjaa ei kuitenkaan ole entuudestaan olemassa.  Venäjä ja viro ovat kylläkin somalia suurempia maahanmuuttajien kieliryhmiä, mutta näiden kielten sanakirjoja on melko hyvin saatavilla. 

Kotuksessa työ alkoi suomenkielisen sanastopohjan laadinnalla. Sen perustana on Kielitoimiston sanakirja (jota edelsi Suomen kielen perussanakirja ja sitä taas Nykysuomen sanakirja).  Sanastopohjaan on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä.  Näitä aloja ovat mm. sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisimpia paikannimiä ja lyhenteitä.

Kotuksen maahanmuuttajasanakirjojen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän oman äidinkielensä säilymistä, mutta palvella sen ohella myös maahanmuuttajakielten tulkkeja ja kääntäjiä, joiden työtä sanakirjojen puute on vaikeuttanut. Molemmat kohderyhmät tulisi siis ottaa huomioon pohjan laadinnassa, mikä tekee tehtävästä melko vaativan. Noin 30 000 hakusanaa käsittävää sanastopohjaa on tarkoitus käyttää kaikissa maahanmuuttajasanakirjoissa.

Sanakirjaan on tulossa myös sellaisia hakusanoja, joita ei ole (ainakaan vielä) Kielitoimiston sanakirjassa. Tällaisia hakusanoja ovat mm. aikuiskoulutustuki, ajoneuvoasentaja, ansiopäiväraha, ansionmenetyskorvaus, imetysohjaus, irtisanomisperuste, kaksoistutkinto, kansalaistaminen, kauttakulkumaa ja kauttakulkuviisumi.

Sanakirjan esimerkistö perustuu osittain Kielitoimiston sanakirjaan, mutta sekä hakusana-artikkelirakennetta että esimerkkejä on suurelta osin muokattu perusteellisesti, koska läheskään kaikki yksikielisen sanakirjan esimerkit eivät sovi kaksikieliseen sanakirjaan. Lisäksi suomi–somali-sanakirjan somalinkielisten tekijöiden toiveen mukaisesti sanakirjapohjassa ei ole lainkaan infinitiiviesimerkkejä, vaan kaikki esimerkkilauseet ovat finiittimuotoisia (ei siis ”kirjoittaa kirje”  vaan ”kirjoitin kirjeen”). Tähän ratkaisuun päädyttiin erityisesti sen takia, että suomen transitiiviverbien objekti näkyisi esimerkkilauseissa oikeassa muodossa.

Tavoitteena on ollut, että suomenkielisiä esimerkkilauseita voisi käyttää jokapäiväisessä elämässä joko sellaisenaan tai vähän muunnellen. Hakusanojen taivutustiedot tulevat suunnitelmien mukaan sanakirjan verkkoversion käyttäjälle näkyviin samaan tapaan kuin Kielitoimiston sanakirjassa.

Maahanmuuttajasanakirjan pohjaa muokataan yhteistyössä Kielitoimiston sanakirjan toimittajan kanssa, joka lukee ja kommentoi sitä. Maahanmuuttajasanakirjan suomenkielisen osuuden toimittaja puolestaan antaa palautetta Kielitoimiston sanakirjasta. Yhteistyön hyöty ja ilo on siis molemminpuolinen.

Maahanmuuttajasanakirjan kolmas tärkeä tavoite on tukea maahanmuuttajien oman äidinkielen säilymistä. Tähän tehtävään somalinkielisen osuuden toimittajat Abdi Musse ja Liban Ali Hersi ovat suhtautuneet alusta alkaen vakavasti ja vastuullisesti. He kertovat sanakirjatyöstään seuraavilla sivuilla.     

 

Kirjoittaja työskentelee Kotimaisten kielten keskuksessa maahanmuuttajasanakirjan suomenkielisen osuuden toimittajana.
Kielikello 2/2013
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Suomesta somaliin (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »