Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2013

Sirkka Paikkala

Nimiuutisia

Paikannimiperintöä suojeltava

Kielikellon viime numerossa (4/2012) käsiteltiin YK:n paikannimikonferenssissa elokuussa 2012 hyväksyttyjä latinaistussuosituksia. Konferenssi antoi muitakin paikannimistöä koskeva päätöslauselmia, joista seuraavat kaksi koskevat paikannimistön suojelua ja suunnittelua. Molemmat ehdotukset oli valmistellut Kanadassa Québecin paikannimilautakunta.

Paikannimiperinnön suojelu

Suositus paikannimiperinnön suojelusta esittää kriteereitä, joiden perusteella voi arvioida nimen merkitystä kulttuuriperinnön osana (mm. nimen ikä esim. todennettuna vanhimman mahdollisen asiakirjamerkinnän avulla, nimen pysyvyys eli nimen jatkuva käyttö nykypäivään saakka tai sen kyky kantaa historiaa, nimen harvinaisuus, nimeen liittyvät mielikuvat ja merkitys paikallisen tai kansallisen identiteetin kannalta). Paikannimiperinnön turvaaminen riippuu kaikissa maissa niistä toimista ja päätöksistä, joita nimistöä käsittelevät toimivaltaiset viranomaiset tekevät. Siksi on tärkeää, että nämä viranomaiset ohjeistetaan ottamaan huomioon paikannimistön huoltoa koskevat kysymykset.

Kaupallistamisen välttäminen

Toinen päätöslauselma suosittaa, että paikannimistä vastaavat viranomaiset pidättäytyisivät nimeämästä ja uudelleennimeämästä paikkoja kaupallisin perustein (nimien osto ja myynti) ja pyrkisivät estämään paikannimien kaupallistumista. Yritysten ja tuotemerkkien nimien käyttäminen paikanniminä häiritsee paikannimistön pysyvyyttä, syrjäyttää pitkään paikallisessa ja kansallisessa käytössä ollutta nimistöä ja saa ympäristön vaikuttamaan mainosmarkkinoilta. Yritykset voivat myös lopettaa toimintansa tai siirtyä muualle, ja tuotemerkkien nimet voivat poistua käytöstä.

Päätöslauselman perusteluissa viitataan myös UNESCOn  ohjeisiin, joiden mukaan kaupallisilla toimilla ei pitäisi uhata aineettoman kulttuuriperinnön elinkelpoisuutta.

Mainittakoon, että esimerkiksi Helsingin kaupungin nimistötoimikunnan ohjeissa muistonimistä ja nimikkopaikoista sanotaan: ”Katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdetta ei nimetä toimivan liikelaitoksen, yrityksen tai julkisoikeudellisen yhteisön mukaan. Yrityksen tai yhteisön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä, mikäli se on samannimisenä toiminut usean sukupolven ajan samalla paikalla ja sillä on suuri paikallinen merkitys.” – Tämä ohje sopii nimistönsuunnitteluun koko maassa.

Raportti YK:n 10. paikannimikonferenssista (31.7–9.8.2012, New York) on luettavissa Kotimaisten kielten keskuksen sivulla http://www.kotus.fi/files/2309/UNCSGN_2012-raportti.pdf.

 
Kielikello 1/2013
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Yuliia, Julija, Yulia – Ukrainan, Valko-Venäjän ja Bulgarian omakielisten nimien latinaistaminen (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »