Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 4/2012

Salli Kankaanpää

Uutta Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa

Uutta Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta ilmestyi syksyllä 2012 kymmenes, uudistettu ja korjattu painos.  Oppaaseen on koottu oikeinkirjoituksen keskeiset ohjeet, mutta pääpaino on niissä kysymyksissä, jotka Kielitoimiston neuvonnan kokemusten perusteella askarruttavat myös tottuneita kirjoittajia. Tällaisia asioita ovat lyhenteiden ja numeroiden taivuttaminen, ison ja pienen alkukirjaimen valinta sekä yhdysmerkin ja pilkun käyttö muissa kuin tavallisimmissa tapauksissa.

Oikeinkirjoitusoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2007. Viisi vuotta on oikeinkirjoituksen muutoksissa lyhyt aika, eivätkä seuraavien painosten sisällölliset uudistukset siksi ole olleet suuria. Yhteiskunnan ja maailman muuttuminen näkyy vuoden 2012 painoksessa ennen muuta ajantasaistetussa lyhenneluettelossa. Niinpä yliopistojen nimien uudet lyhenteet on otettu huomioon (Itä-Suomen yliopisto ISY ja Aalto-yliopisto AYO)  ja lääninhallituksen lyhenne LH on poistettu.  Lisätty on Euroopan vakausmekanismin lyhenne EVM sekä sosiaalista mediaa tarkoittava some ja sosiaali- ja terveystointa tarkoittava SOTE tai sote.

Uusia ohjeita ja ohjeistavia esimerkkejä annetaan mm. lakien kirjoittamisesta pienellä alkukirjaimella (esim. kielilaki, perintökaari) ja  pilkun käytöstä samantekevyyttä ilmaisevia rakenteita erottamassa: Hän lupasi tulla, oli ilma millainen hyvänsä. Näissä tapauksissa suositus ei ole muuttunut, vaan sitä ei vain aiemmin ole esitetty tässä oppaassa.

Oppaassa on myös uusia esimerkkejä joidenkin ohjeiden soveltamisesta erityistapauksiin, mm.. koulujen yhdysluokkien merkitsemisestä (1–2-yhdysluokka tai 1.–2.-yhdysluokka tai yhdysluokka 1–2).

Jo vuoden 2009 painokseen lisättiin ohjeet tarkkeitten, vieraitten kirjainten ja erikoismerkkien tuottamiseksi uuden näppäimistöstandardin (SFS 5966) mukaisella näppäimistöllä. Vuoden 2012 painoksessa ohjeita on ajantasaistettu.  Lisäksi oppaan käyttöä on pyritty entisestään helpottamaan mm. täydentämällä hakemistoa 40 uudella hakusanalla.

Monet oppaan uudistuksista ja korjauksista pohjautuvat lukijoilta saatuihin palautteisiin, ja oppaan tekijät ottavat edelleen mielellään vastaan parannusehdotuksia (ok-opaspalaute@kotus.fi).

 

Kirjoittaja on Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan päätoimittaja.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 10., uudistettu ja korjattu painos. Kotimaisten kielten keskus 2012.
Kielikello 4/2012
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »