Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/2012

Uutisia

Väitös viittomakielestä

Mikä rooli sanakirjalla ja leksikografisella työllä on aiemmin kuvaamattoman viittomakielen tutkimuksessa ja kielisuunnittelussa? Tätä käsittelee Karin Hoyerin väitöskirja Dokumentation och beskrivning som språkplanering – perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk (Dokumentointi ja kuvaus osana kielisuunnittelua – kohteena kolme viitottua vähemmistökieltä). Väitöstutkimuksen perustan muodostaa kolmen ensi kertaa kuvauksen kohteena olevan viittomakielen sanakirjatyö. Nämä kolme kieltä ovat suomenruotsalainen, albanialainen ja kosovolainen viittomakieli. Sanakirjatyö muodostaa tärkeän osan kyseisten viittomakielten perustutkimusta ja yhteiskunnallisen aseman edistämistä.  Sanakirjahankkeet  ovat tuoneet uutta tietoa sekä kuvauksen kohteena olleesta kielestä että yhteisöstä, jossa sitä käytetään. Tämän myötä yhteisö on tullut tietoiseksi kielestään ja kielellisistä oikeuksistaan: tavoitteina ovat nyt kielen elvyttäminen ja kielen virallinen tunnustaminen. Väitöskirjassa tarkastellaan myös kriittisesti viittomakielten sanakirjan teon perinteitä ja mm. kysytään, tekeekö kiinteään viittomistoon keskittynyt kielen kuvaus viitotulle kielelle oikeutta.
Kielikello 1/2012
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »