Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1995

Saara Welin

Lukijoilta

Lisää ulkomaisten rakennusten nimistä

Kielikello on saanut toisenkin ulkomaisten rakennusten nimiä koskevan palautekirjeen. Sergei Pogreboff on kiinnittänyt huomiota Kielikellon numerossa 4/94 (Ulkomaisten rakennusten nimet suomenkielisessä tekstissä) sivulla 16 siteeraamiini Moskovan Uspenskij sobor -nimisen kirkon suomenkielisissä tietosanakirjoissa esiintyviin nimivastineisiin. Ne ovat Marian taivaasenottamisen kirkko, Marian taivaaseenastumisen kirkko ja Uspenskin tuomiokirkko. Mainitsematta jätin neljännen esiintymän Uspenskin katedraali, joka on sama kuin Helsingin ortodoksisen pääkirkon nimi.

Hyvän esimerkin Pogreboff onkin tavoittanut. Kommentoitavaa hänellä on sekä rakennusta merkitsevän sanan valintaan (kirkko, tuomiokirkko, katedraali) että nimen alkuosan muotoon ”Uspenskin”. Eikä huomautuksitta säästy myöskään sanamuoto ”Marian taivaaseen ottaminen” tai ”taivaaseen astuminen”.

Pogreboff tähdentää sitä, että venäläisen Uspenskij sobor -nimen vastineessa ei suomenkielisessä tekstissä ole asiallista käyttää muotoa ”Uspenskin”, vaikka se on vakiintunut Helsingin kirkon nimeen. Syystä kyllä Pogreboff kiinnittää huomiota tähän epätavalliseen rakenteeseen, suomen genetiivin päätteen liittymiseen venäjän adjektiivijohdokseen.

Venäjän kielen ja kulttuurin tuntijana hän yhdistäisi muodon ”Uspenskin” – jos sitä käytetään Moskovan kirkosta – tietämäänsä sukunimeen Uspenskij tai mahdolliseen paikannimeen ”Uspensk”. Venäläisen ja ortodoksisen kulttuurin pohjalta on samalla kuitenkin selvää, että tuo assosiaatio on väärä. Kirkkoa ei ole nimetty henkilön eikä paikan mukaan, vaan ortodoksisen kirkon juhlan ja pyhän aiheen mukaan. Pogreboffin suosituksia kirkon nimen osasuomennoksiksi olisivat mm. Uspenijen kirkko tai Uspenskaja-kirkko. Suomenkielisen nimistön kannalta ensin mainittu Uspenijen kirkko on suositettavampi. Itse juhlan oppisisältöä suomeksi kuvailevista ilmauksista Sergei Pogreboff huomauttaa, että ortodoksisessa kirkossa ei ole perinteisesti käytetty niitä ilmauksia, joita tietosanakirjamme käyttävät: ”Marian taivaaseen ottaminen” tai ”astuminen”, vaan ”Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen”. – Helsingin ortodoksisen seurakunnan ilmaisu pääkirkkonsa nimiaiheesta on ”Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen”.

Pogreboff huomauttaa myös, että suomen sana tuomiokirkko ei täysin vastaa kyseisen moskovalaisen kirkon venäjänkielisen nimen sanaa sobor, vaan kyseessä on ”suuri kaupunki- tai luostarikirkko”.

Sama nimiaihe saattaa siis eri ympäristöissä vaatia erilaisen käännösratkaisun. Yleisemmälläkin tasolla, kun nimiä käännetään kielestä ja kulttuuripiiristä toiseen, informaatio helposti muuntuu ja vääristyy. Pogreboffin huomautukset, jotka koskevat yhden ainoan ulkomaisen rakennuksen nimeä, todistavat, kuinka tärkeätä on, että kääntäjä tuntee hyvin sekä lähtökielen että kohdekielen ja kummankin kulttuurin erityispiirteet.

Käsiteltävänä olleen kirkon nimenä on suomenkielisessä käytössä ongelmattomin rakennuksen venäläinen nimi translitteroidussa asussa, siis Uspenskij sobor. Jos lukijalle halutaan samalla välittää nimen ajatussisältö, se olisi ”Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen kirkko”.
Kielikello 1/1995
Alkuun

Jaa

Lue myös:

Ulkomaisten rakennusten nimet suomenkielisessä tekstissä (Vapaasti luettavissa)

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »