Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2011

Raija Moilanen

Kielivoimistelua

Kielivoimistelua

Mitä nykyiseen yleiskieleen ja oikeinkirjoitukseen kuulumattomia muotoja on seuraavassa tekstissä? Löydätkö kuusi eroa? 

Kysymys herätti hämmästystä ja ihastusta poikajoukossa. Topin mäestä ei uskaltanut seisaallaan laskea kuin Kurolan Eetu. Muutamissa oli herännyt jo täysi luottamus Maijaan kaikessa ja he kehuivat etukäteen, että Maija laskee, mutta toiset epäilivät. Kaikki halusivat nähdä yritystä. Koko poikalauma seurasi senvuoksi Maijaa, joka Iikan kanssa oli istutettu kelkkaan, ja poikia vetämään, minkä kilvalla ja pienellä riidallakin kelkan jutkoon mahtui.

Suurella melulla tuotiin hän Topin kartanolle. Ja sitte syntyi hiljaisuus, kun hän nousi mäelle. Arvelematta heittäysi hän mäkeen, seisoi tanakasti, mutta alaliepeessä kaatui ja luisti pitkän matkaa selällään. Teliinin Ville nauraa hohotti niin suuresti, että kartano raikui. Kaikki muut olivat hiljaa. Maija oli uskaltanut, ja se jo oli kunniakasta heistä. Sydämestään he olisivat suoneet hänen onnistuvan. Kun Maija juoksi uudestaan mäelle ja teki toisen yrityksen, niin seisoivat katsojat joka jäsen jännitettynä aivan kuin tukeakseen häntä ja jokaista pelotti, että Ville saa taas nauraa. Riemulla, kiihkeällä innostuksella huudettiin sitte:

– Stiiknafuulia! – Stiiknafuulia!

 

Katkelma Teuvo Pakkalan novellista Mahtisana (Lapsia: kokoelma novelleja lasten parista, 1895). Novelli sisältyy Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkiseen verkkoaineistoon Kainoon.

 

Vastaukset

1)  – halusivat nähdä yritystä yrityksen • Nykyisessä yleiskielessä käytetään tällaisessa lauseessa objektin sijana päätteellistä akkusatiivia,  ei partitiivia.

2) – seurasi senvuoksi sen vuoksi

3) – –  tuotiin häntuotiin hänet • Objektina oleva yksikön 3. persoonan  persoonapronomini on nykyisessä yleiskielessä vain päätteellisessä akkusatiivissa eli hänet. Persoonapronominien akkusatiivimuodot (minut, hänet jne.) vastaavat muiden nominien sekä päätteellistä että päätteetöntä akkusatiivia. Vrt. Paketti kannettiin Pekalle,  isä antoi kirjanhänet kannettiin veljensä luo,  pappi vihki hänet. )

4) – – sitte syntyi hiljaisuus → sitten

5) – – heittäysi hän mäkeen  → heittäytyi •  Muodon heittäysi (← heittäytä) sijaan käytetään nyky-yleiskielessä muotoa heittäytyi (heittäytyä).

6) – joka jäsen jännitettynä jännittyneenä • Passiivin 2. partisiippi on tässä tekstissä muodostettu kausatiiviverbistä jännittää (vrt. jousi odotti valmiiksi jännitettynä); nykykielessä käytetään tällaisessa yhteydessä refleksiiviverbin (jännittyä) aktiivin 2. partisiippia (jännittynyt : jännittyneenä).
Kielikello 3/2011
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »