Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 3/2011

Pirkko Nuolijärvi

Puheenvuoro

Kieliasiat Suomen hallituksen työpöydällä

Keväällä 2011 työnsä aloittaneen hallituksen ohjelmassa on ilahduttavan paljon kieliä ja kielenkäyttöä koskevia suunnitelmia ja pyrkimyksiä. Ohjelman tekijät näyttävät ymmärtävän, että kieli on yksilön elämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa keskeinen asia. Ei ole yhdentekevää, miten oman kielen käyttö on mahdollista tai miten palvelujen saaminen tolkullisella kielellä on järjestetty.

Suomen kielen toimintaohjelmassa vuonna 2009 esitetty ehdotus kokonaisvaltaisen kielipoliittisen toimintaohjelman laatimisesta on nyt saanut poliittisen johdon myötämieltä. Hallitusohjelma lupaa, että ”laaditaan kansallinen kielistrategia, jossa määritellään tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon monipuolistamiseksi. Kansallisen kielivarannon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota saamen, romanikielen sekä viittomakielen asemaan.”

Lisäksi monissa kohdin ohjelmaa kiinnitetään erikseen huomiota sekä kansalliskielten käytön turvaamiseen ja elinvoiman säilyttämiseen nyky-yhteiskunnassa että Suomessa asuvien muita kieliä käyttävien ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Esimerkkeinä mainittakoon saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet ja resurssien turvaaminen, mahdollisen viittomakielilain aikaansaaminen ja maahanmuuttajien olemassa olevan kielitaidon tunnustaminen käytännön elämässä. Monia tärkeitä parantamiskohteita on siis kirjattu. Nyt on vain tärkeää, että strategiatyö saadaan mahdollisimman ripeästi käyntiin ja että samaan aikaan tehdään konkreettisia ratkaisuja eri kieliryhmien tilanteen parantamiseksi.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on pitkään pitänyt esillä sitä, että viranomaiskieltä ja viranomaisten kielikäytänteitä tulisi parantaa. Perusteluna on se yksinkertainen tosiasia, että rahaa, aikaa ja vaivaa säästyy, kun ihminen ymmärtää, mitä viranomainen tarkoittaa. Hallitusohjelmassa luvataankin kehittää säädöskieltä ja laatia toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Tällainen ohjelma on hyvä olemassa, mutta tässäkin kohden on olennaista, että kaikilla hallinnonaloilla ja eri työpaikoilla tehdään kaiken aikaa ratkaisuja siitä, miten tekstintuotanto järjestetään ja miten työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä hyviä virkatekstejä parannetaan.

Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomio myös julkisten tietovarantojen saatavuuteen ja käytettävyyteen. Tavoitteena on julkisen sektorin aineistojen saattaminen helposti kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen käyttöön. Tämä tavoite koskee luonnollisesti myös suurta osaa niistä kansallisesti merkittävistä kieliaineistoista, joita Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on.

Tässä yhteydessä ei ole järkevää arvailla, miten hallituksen kaikki suunnitelmat ja kehittämispyrkimykset onnistuvat. Jos kaikki hallitusohjelmassa luvattu toteutuu hallituskauden aikana, Suomi on astunut aimo askeleen eteenpäin demokratian lisäämisessä ja oikeudenmukaisemman kohtelun aikaansaamisessa.

 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja.
Kielikello 3/2011
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »