Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 2/2011

Raija Kangassalo

Verkosta

Suomen elvytystä Ruotsissa

Vähemmistökielet ovat laajeneva osa [Ruotsin] Kielineuvoston toimintaa. Kielineuvosto on monikielinen: siellä ovat edustettuina ruotsi, suomi, romani, ruotsalainen viittomakieli, meänkieli ja jiddiš. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos myöntää kansallisille vähemmistökielille kielenelvytysavustuksia, sillä on edustaja hallituksen asettamassa kansallisten vähemmistökielten elvytysryhmässä, ja se on esittänyt Korkeakouluvirastolle käsityksensä kansallisten vähemmistökielten korkeakouluopetuksesta ja erityisesti opettajakoulutuksesta.

Ruotsi jakautuu ns. hallintoalueisiin. Pohjois-Ruotsissa on vuodesta 2000 ollut suomenkielinen hallintoalue, ja vuonna 2010 sitä laajennettiin koskemaan aluksi Tukholmaa ja Mälarinlaakson kuntia. Vuoden loppuun mennessä hallintoalueeseen oli liittynyt 26 kuntaa. Helmikuusta 2011 lähtien alueeseen on kuulunut 32 kuntaa, ja  muutamassa kunnassa liittymisestä keskustellaan. Suomen kielen huolto onkin lähitulevaisuudessa paljolti hallintoalueiden kielellisten tarpeiden tyydyttämistä. Suunnitteilla on erityisesti hallintoaluekuntien työntekijöille ja työnhakijoille tarkoitettujen suomen kielen testien kehittäminen eri ammatteja varten, esimerkiksi esikoulutyöhön ja vanhustenhuoltoon.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto käynnistää piakkoin Suomeksi!-hankkeen, jonka on määrä kohottaa suomen kielen taitoa ja arvostusta Ruotsissa. On siis tapahtumassa jotakin, suomen kielen puolesta halutaan toimia. Myös Kielineuvosto on monin tavoin kampanjoimassa suomen kielen hyväksi. Suomen kielen huolto merkitsee myös suomen kielen elvyttämistä. Nykyisten aikuisten, ennen kaikkea lasten hankintaa harkitsevien, pienten lasten vanhempien, keski-ikäisten ja isovanhempien on huolehdittava siitä, että suomen kielen käyttö Ruotsissa jatkuu. Meidän on huolehdittava siitä, että tulevien sukupolvien oikeus suomen kieleen toteutuu. Suomen kieltä on elvytettävä, ennen kuin elvyttäminen on liian myöhäistä. On siis luettava ja kirjoitettava suomeksi ja on puhuttava ja kuunneltava suomea nyt.

 

Kirjoittaja on  ruotsalaisen Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen yhteydessä toimivan Kielineuvoston suomen kielen huoltaja. Teksti on osa Kieliviesti-lehdessä 1/2011 julkaistusta  kirjoituksesta ”Kielineuvosto – suomen kielen puolesta”. Se on luettavissa kokonaan Kielineuvoston (Språkrådet) verkkosivuilla osoitteessa http://www.sprakradet.se/9949.
Kielikello 2/2011
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »