Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa
kirjoitetaan kielestä ja kielenkäytön kysymyksistä.
Kielikello on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Kielikello 1/1995

Elisa Stenvall

CD-ROMista romppuun

Sanakilpailuja on käytetty monesti apuna silloin, kun uudelle käsitteelle on ollut tarve luoda toimiva suomenkielinen nimitys, usein vierasperäisen sanan sijaan. Kilpailuja eivät ole järjestäneet vain kielenhuoltajat vaan myös lukuisat järjestöt, lehdet ja yritykset. Tarkoitettaan hyvin kuvaavan ja kieleen luontevasti sopivan sanan luominen ei ole helppoa, mikä on koettu toisinaan myös kilpailuissa: hyvät ehdotukset ovat harvassa. Ja vaikka kilpailussa löytyisikin hyvältä tuntuvia sanaehdotuksia, sanan kohtalon ratkaisee lopullisesti kieliyhteisö, joka joko hyväksyy tai hylkää sen. Seuraavassa on yksi esimerkki ilmeisen onnistuneesta sanakilpailusta.

---

Suomen Kuvalehti järjesti runsas vuosi sitten kilpailun, jossa etsittiin suomenkielistä nimitystä kuvaa, ääntä ja tekstiä sisältävälle optiselle levylle. Siihen asti tuosta levystä oli käytetty lähes pelkästään englanninkielistä sanoista compact disc read-only-memory muodostettua lyhennettä CD-ROM. Tällainen lyhenne on suomen kielessä hankala, sillä käyttäjän on erikseen selvitettävä, kirjoitetaanko CD-ROM vai CD-rom, taivutetaanko CD-ROMia vai CD-rommia. Lisäksi pelkkä englanninkielinen lyhenne ei anna mitään vihjettä suomenkieliselle lukijalle sen takana olevasta ilmauksesta. Nämä ongelmat olivat ilmeisesti vaivanneet monia, sillä nimikilpailuun tuli lähes 400 ehdotusta, jotka sisälsivät 270 eri ehdotusta.

Kilpailun raati – apulaisprofessori Anneli Heimburger Oulun yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksesta, johtaja Olli Nykänen Tekniikan Sanastokeskuksesta, tutkija Elisa Stenvall Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta sekä toimittaja Jukka Ukkola Suomen Kuvalehdestä – joutui vaikean tehtävän eteen. Ehdotukset näyttivät selvästi jakautuvan kolmeen ryhmään: asiatyylin ilmauksiin, joista useimmat olivat yhdyssanoja, arkikielen ilmauksiin, joissa on käytetty ns. slangijohtimia, sekä selvimmin uudissanan näköisiin, vain suomen kielen aineksia sisältäviin johdoksiin. CD-ROM-tietolevy, CD-levy, medialevy, muistilevy, valolevy, tietokiekko, tietosanakiekko ja tiivislevy ovat muutamia esimerkkejä asiatyylisistä ilmauksista, sedari, cedari, larppu ja massuri arkikielen ilmauksista ja muiste, muistikas, tiiviö ja muistikko kotoisista johdoksista. Suurin osa ehdotuksista oli hyviä, mutta ne eivät antaneet täysin oikeaa kuvaa CD-ROMista, sillä ne olivat merkitykseltään joko liian laajoja (esimerkiksi tietolevy) tai liian suppeita (esimerkiksi levykirja). Raati päätyi lopulta ehdottamaan asiatyylissä käytettäväksi CD-tietolevyä. CD-levyjä on muitakin kuin CD-ROMit: CD-äänilevyt, CD-valokuvalevyt ja CD-videolevyt. Näiden rinnalle sopii hyvin CD-tietolevy. Kaksi kilpailuun osallistunutta olikin ehdottanut juuri tätä nimitystä. Suosituinta ehdotusta, CD-lukulevyä, raati ei kelpuuttanut, sillä tämä nimitys saattaa vanhentua nopeasti. Tulossa nimittäin on jo CD-tietolevyjä, joihin voi myös kirjoittaa.

Tämän ratkaisun tehtyään raati totesi, että erittäin todennäköisesti pitkä CD-tietolevy-nimitys lyhenee arkikielessä, ja arveli, että lyhyempi muoto on varmaankin romppu, joka helposti rinnastuu arkikielisiin tietolevyjen nimityksiin lerppuun ja korppuun. Kilpailun tulos julkaistiin viime vuoden toukokuussa, ja sen jälkeen romppua tuntuu käytetyn yleisesti CD-tietolevyn nimityksenä jopa asiateksteissä.


Kielikello 1/1995
Alkuun

Jaa

Lehdet »

Anna palautetta »

Kotimaisten kielten keskus


Tilaa uusi Kielikello!
Kielikello siirtyy kokonaan verkkojulkaisuksi (osoite edelleen www.kielikello.fi) vuoden 2018 alussa, kun painetun lehden julkaiseminen loppuu. Uusi verkkolehti on ilmainen.

Kielikello ilmestyy verkossakin neljästi vuodessa, ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2018. Varsinaisten lehden numeroiden ilmestymisen välissä voidaan julkaista ajankohtaisia havaintoja, vastauksia kysymyksiin tai muuta juuri sillä hetkellä kielikeskustelussa pinnalla olevaa aineistoa.

Jos haluat sähköpostiisi tiedon Kielikellon ilmestymisestä tai julkaistusta uudesta sisällöstä, osoitteessa www.kotus.fi/tilaakielikello on lomake, jolla voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi.

Tervetuloa mukaan Kielikellon lukijajoukkoon!

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan suosituksia ja kannanottoja

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (2/2017)
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? (2/2016)Lue lisää

Julkaisut

13.6.2017
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta uusi painos

Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta on maaliskuussa 2017 ilmestynyt 13., korjattu painos.

Kielitoimisto kouluttaa

13.6.2017
Kesä marraskuussakin!

Kielenhuollon kesäpäivät 15.–16.11.2017

 

Ajankohtaista

3.10.2017
Kielitoimisto Facebookissa

Kielitoimisto on avannut oman Facebook-sivunsa.

30.6.2017
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon!

Kielitoimisto kerää kielenkäyttäjiltä havaintoja yleiskielestä.

Lisää ajankohtaisia »